Hij is trouw tot in de eeuwigheid!

Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem , alle gij natiën ; want Zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. Psalm 117 De betekenis van het woord “goedertierenheid” is: genade, gunst, goedheid, getrouwheid,...