Hoeveel keer moet je vergeven?

Hoeveel keer moet je vergeven? Matt 18:21-22 Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: “ Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde: “ Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je maar tot...