Glorie voor onze grote God

Deze blog is geschreven naar een idee van br. Gerard Genesis 1:3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. Hij sprak en het bestond. We kunnen niet bevatten en begrijpen hoe groot en wonderbaarlijk Hij is. We mogen het wel ervaren in van alles wat er om je heen...