Zelfs geen brandlucht zal er zijn.

Daniël 3:27  En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en raadlieden des konings kwamen bijeen; zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren,...

Ben je klaar, voor de Hemelse Koning?

“De Koning komt, de Koning komt” … mensen hebben zich op het grote plein in de stad verzameld, want vanmiddag komt de Koning een bezoek brengen aan de stad. Vrouwen vegen hun straatje schoon, want alles moet netjes zijn voor als de Koning komt.  De bakker staat...