Waar ben jij bang voor?

We kunnen in ons dagelijks leven dingen tegenkomen waar we bang voor zijn, zoals spinnen, slakken, hoogtes, bang om te vallen, misschien bang om dood te gaan. Ik ben bang wanneer er in een tunnel file staat. Je staat op dat moment muurvast, en je kunt geen kant op als...

Wie mag jouw stuurman zijn?

Mijn bootje was klein, en de zee was zo groot. Toen kwam Jezus en Hij greep mijn hand. Nu is Hij mijn stuurman, wat gaat het zo fijn. Op weg naar het Hemelse land. De tekst hierboven is een kinderliedje wat ik ooit leerde. Deze week liep ik het opeens te zingen en...

Zelfs geen brandlucht zal er zijn.

Daniël 3:27  En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en raadlieden des konings kwamen bijeen; zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren,...

Ben je klaar, voor de Hemelse Koning?

“De Koning komt, de Koning komt” … mensen hebben zich op het grote plein in de stad verzameld, want vanmiddag komt de Koning een bezoek brengen aan de stad. Vrouwen vegen hun straatje schoon, want alles moet netjes zijn voor als de Koning komt.  De bakker staat...

Ben je heet of ben je lauw?

‘Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.’ Openbaring3:15-16NBG51 Hoe is het in mijn leven? Heb ik daar mijn juiste keuzes gemaakt? Leef ik...