‘Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.’

Openbaring3:1516NBG51

Hoe is het in mijn leven? Heb ik daar mijn juiste keuzes gemaakt? Leef ik een leven in volledige overgave aan God? Of ben ik alleen maar die ogenschijnlijk vrome zuster die een paar keer in de maand haar blog schrijft? Op woensdagavond mee doet aan de zoom, en op zondag naar de kerk gaat?  Alleen maar voor wat iedereen kan horen en zien?

Heb je werkelijk voor Jezus gekozen?

Bedenk eens voor jezelf hoe je leven thuis is. Hoe is jouw hart? Heb je werkelijk voor Jezus gekozen? Overleg je met Hem alles wat je doet? Ben je kokend heet – dus: radicaal? Je gaat echt waar Hij wil dat je gaat. Jezus is altijd in jouw middelpunt. En je laat Hem in jouw leven kneden en bent gehoorzaam aan wat Hij van je vraagt. Ook al vindt niet iedereen je dan nog leuk. Je moet er soms een hoge prijs voor betalen om trouw te zijn.

Of ben je lauw? Een beetje warm voor Jezus, Je gelooft wel dat Hij jouw redder is, dat Hij je draagt. Maar kneden doet best pijn. En ik kan nog wel even wat van mijn eigen menselijke keuzes maken. Het gaat best lekker in mijn leven, en op woensdag vind ik het dan ook niet nodig om samen te bidden. Ik vind het wel heel belangrijk dat ik in de kerk wordt genoemd, want die talenten heb ik niet voor niets. En wat maakt het uit of ik een beetje eergevoel heb. Een beetje van Jezus en een beetje van jezelf toch?

Zoek eerst Zijn Koninkrijk…

In de bovenstaande tekst geeft God heel duidelijk aan hoe Hij erover denkt. Hij zal de lauwe mensen uit Zijn mond spugen. Zo ernstig is het. God wil radicale mensen in Zijn Koninkrijk. Mensen die in vuur en vlam staan voor Hem en Zijn evangelie. Mensen die voor Hem strijden en gehoorzaam zijn aan Zijn Woord. 

Jesaja 29:13

De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is.

Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde. Dat kost veel van je zelf. Het kost je eigen leven. Je eigen wil en je eigen ideeën. Vriendschappen en groepjes waarin je ineens niet meer in past. En daarnaast zit de duivel ook niet stil om je onderuit te halen.

Maar als je gelooft dat Jezus jou opvangt in het maken van de juiste keuzes, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Wat een heerlijk leven zul je hebben, terwijl het vuur van de Heilige Geest in jouw hart brand. Je komt steeds dieper in je relatie met Hem, wanneer jij je leven volledig aan Hem geeft. Daar waar je het nog niet wist, zal Hij je dingen openbaren en je nog grotere dingen toevertrouwen. 

Waar jij strijd krijgt, zegt God: Ik ga voor je strijden.

‘Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, behoudt Gij mij in het leven; tegen de toorn van mijn vijanden strekt Gij uw hand uit, en uw rechterhand verlost mij. De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.’

Psalmen138:78NBG51

God laat Zijn getrouwen nooit in de steek. Hij zal je dragen, omarmen en beschermen. Hij zal voor je staan in de strijd. De Heer en Zijn heerscharen zullen voor je uitgaan, wanneer jij je leven met een oprecht hart aan Hem geeft.  We leven in een ernstige tijd, waar de bandeloosheid en goddeloosheid hoogtij vieren. Vraag God om hulp om je daar ver vandaan te houden. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor onze gemeente, voor je broeders en zusters. Bid om trouw, om brandende harten voor Jezus. Een oprecht levend huis van God. Waar het verlangen om God te dienen echt zal zijn.

#wwgwtw