We leven in een hectische, egoïstische wereld, waarin we opgeslokt worden door dingen waarvan we denken dat we het allemaal moeten meemaken. We zijn druk met werken en allerlei rompslomp daaromheen. Vraag maar eens aan iemand hoe het gaat met diegene, negen van de tien keer is het antwoord: ”ja druk, druk….” Harde werkers zijn we met z’n allen. En we zijn er trots op. Want als we druk zijn, zijn we succesvol. En belangrijk.

Maar is dat wat God van ons vraagt?

Zal Hij straks aan je vragen of je wel 50 uur per week werkte en ‘s avonds uitgeput op de bank in slaap viel, nog voordat je je bed kon bereiken? Een klein gebedje als het je uitkomt, nog even op de valreep? ”Oh ja ik heb nog niet gebeden vandaag” en dat niet omdat we tijd met God willen doorbrengen, maar omdat we ons anders schuldig voelen?

Is dat dan “ Jesus at the center of our heart, at the center of our lives?

druk, druk, druk…..

God vraagt je tijd. God vraagt niet om een plaats in je leven: Hij vraagt om het centrum van jouw leven te zijn. Het staat zo mooi beschreven in het verhaal van Martha en Maria:

Lucas 10:38-42 ‘Martha, Martha,’ antwoordde Jezus. ‘Wat maak je je toch druk! In het leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding. Maria heeft dat ene ontdekt en het zal haar niet worden afgenomen.’

Want God heeft ook arbeiders nodig. Werkers voor Zijn koninkrijk. Want de oogst is groot … maar de arbeiders zijn er weinig. Maar ons eten dan? Ons drinken? Onze kleding? Daarom zegt God dus dat Hij voor ons zal zorgen. We hoeven het zelf niet na te jagen. Hij zal ons geven wat we nodig hebben, zo staat in Mattheüs 6:25-34: Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

Ga dan voor Hem aan het werk. Wees die arbeider. En dat kan overal, waar je ook bent. Wees trouw en bouw mee aan het lichaam van Christus Het is heel ernstig, hoe je jouw leven als arbeider van God leeft. Want als je niet trouw bent en naar je eigen inzicht leeft, zal God Zijn genade niet kunnen blijven geven. God laat niet met zich spotten. En wat houdt die genade dan in, vraag je je misschien af? Dat is onder andere dat plekje wat je nu hebt in de kerk, het lichaam. Een ziek plekje in het lichaam wordt afgestoten, als een tak die geen vrucht geeft: die wordt gesnoeid.

Je kunt het misschien een tijdje volhouden omdat je op zondag naar de kerk gaat. Maar staat je hart dan open? Kan God nog tot je spreken?

Dit bovenstaande maakte ik jaren geleden zelf mee. Ik was niet trouw aan Gods Woord. Ik leefde mijn leven zoals ik het zelf wilde. In de kerk kwam ik voor de vorm. En steeds minder kwam het woord in mijn hart. Ik voelde dat God Zijn genade van mij wegnam. Steeds minder kwam de zin om naar de kerk te gaan, totdat ik helemaal niet meer kwam en de andere kant op ging. Ik was een ziek plekje in het lichaam geworden. De vijand had bij mij een voet tussen de deur gekregen. Ik moest dus zelf een verandering willen. Want God klopt wel op de deur van ons hart, maar het is aan ons om open te willen doen. En door Gods onuitsprekelijke liefde mocht ik terugkomen bij Hem.

Maak dus tijd vrij voor jezelf en God. Laat je niet meeslepen door dingen die je ziet of hoort. Laat je niet opslokken door je drukke leven. Ga niet mee in wereldse dingen, en gebruik je volle agenda niet als excuus. En dat geld ook voor je werk voor de kerk. Werken voor je brood en de kerk is goed, maar maak het niet tot je afgod.

God wil je hart, je tijd. Dat zegt Hij niet alleen tegen Martha en Maria, maar nog veel vaker in de bijbel, zoals: 1 Samuel 16:7 Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.

Het ligt niet aan God, Hij heeft al een hoopvolle toekomst voor jou klaar. Luister niet naar de leugen dat er voor jou geen weg terug is. Jezus wacht op jou. Jij bepaalt als enige jouw agenda, en jouw prioriteiten. Het is de keuze die je zelf maakt.

Weet wel: God heeft haast, want de tijd is kort.

Als je merkt dat je de grip kwijtraakt, of het gevoel hebt dat je afglijdt, zoek dan mensen op in de kerk met wie je kunt praten en bidden. Bezoek de prayer avond op woensdag. En laat je bemoedigen. Lees Gods woord: het geeft zoveel vrijheid om te lezen dat je geliefd bent. Niet door jouw daden en jouw volle agenda.

Maar door Jezus die uit liefde Zijn leven voor jou heeft gegeven.

Dus vuur elkaar aan om door te gaan, want we hebben elkaar nodig. En boven alles onze Hemelse Vader, die altijd klaar staat om ons door alles heen te helpen.

Je loon in de hemel zal groot zijn.!

#wwgwtw…..