Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Fil 4:6-9

Deze tekst is zo’n waardevolle tekst, want er staat in dat wij alles bij God neer mogen leggen. Alles, dus zowel onze smekingen, maar ook onze dankzeggingen. Dan hoeven wij in geen ding bezorgd te zijn. Hoe geweldig is dat? God is er altijd. Bij Hem sta je niet in een wachtrij. Hij is nooit in gesprek. De lijn naar Hem is altijd open. Hij heeft altijd tijd voor jou. Want God wil juist zo graag dat wij met Hem overleggen, en dat wij onze zorgen, maar ook onze dankbaarheid aan Hem geven.

En wanneer of waar je bid maakt niet uit. Of je het nu in stilte doet, of dat je het uit roept naar God, Hij hoort elk gebed. Hij zal nooit tegen je zeggen: ”Het past nu even niet”. Je bent welkom met elk gebed wat je oprecht naar Hem bidt. Hij hoort je en wil je graag helpen. 

’Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.‘

Jeremia29:1213NBG51

Afgelopen week had ik een moeilijke klus op mijn werk. Iets wat ik lang niet had gedaan, maar ook iets wat in 1 keer goed moest gaan. Ik zei tegen mijn collega dat ik er eerst voor wilde bidden. Het deed mij eigenlijk niet zoveel wat zij er van zou denken, want ik had God zo nodig, maar ze zei niets. Ik bad in stilte: ”Help Heer dat het lukt”. Het lukte in 1 keer, en ik zei: “dank U God”. Toen keek ik haar aan en ze zei: “Ik bad met je mee”.

Zelfs bij je werk wil God betrokken zijn. Toen Jezus op het strand tegen de vissers riep: “Werp je netten uit aan de andere kant” vingen ze eindelijk vis. Maar zij waren toch de ervaren vissers? Ze wisten beter dan ieder ander mens hoe het vissen werkt. Toch kon Jezus hun helpen.

’Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.‘

Marcus11:24NBG51

Bidden helpt. Bidden is de power die je nodig hebt. Wanneer je ‘s morgens wakker wordt, dank God dan dat Hij je heeft bewaard die nacht, en dank Hem voor weer een nieuwe dag. Of wanneer je ‘s nachts wakker ligt: ga bidden. Misschien geeft God mensen of situaties op je hart die gebed nodig hebben. Of dank God voor personen die in jouw leven zijn. In gesprek zijn met God maakt je persoonlijke relatie met Hem nog waardevoller.  Praten met God geeft je rust in je hart. Bij Hem zal je nooit een dichte deur vinden. Geloof in de kracht van je gebed. Je zult merken dat God heel dichtbij je is.

’Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.‘

Mattheüs7:7-8 NBG 51

#wwgwtw