Lifehouse stories

Een nieuw jaar met Jezus…

Een nieuw jaar met Jezus. De eerste blog weer dit jaar. Dit keer geschreven, samen met tante Roos. Ken je zo’n bal die bestaat uit allemaal kleine aan elkaar genaaide vakjes? Bedenk eens dat deze vakjes de dingen in je leven zijn: gezin, huis, werk, vrienden, kerk...

Verlossing

Verlossing…. Als we terugkijken op het jaar dat achter ons ligt, zien we een tijd van  verdriet, maar ook vreugde en plezier. Want ondanks alle hectiek van de coronatijd, de onzekerheid daarin en misschien soms ook de angst, heeft het ons ook veel gebracht. Op...

Wat betekent God voor jou?

Voor deze maand heb ik een drieluik geschreven. Deze week deel twee; Wat betekent God voor jou? Denk je er weleens over na wat God, en het geloven in Hem, persoonlijk voor jou betekent? Met geloven in God bedoel ik dan niet: het standaard bidden voor het eten, als je...

Help God, ik verdrink….

Voor deze maand heb ik een drieluik geschreven. Vandaag deel 1. Help God, ik verdrink De hele zomer ben ik in Noorwegen geweest, en heb ik genoten van alles wat ik beleefd heb. Nu ben ik met mijn familie op de terugweg naar de boot die ons naar Denemarken zal brengen...

Visitekaartje van God

Visitekaartje van God… Mijn oog valt op een kop in de Volkskrant: met God mag je spotten, met moeder aarde niet. Nou schrik ik niet zo snel, maar deze zin raakt me. Er zijn verschillende dingen die door me heen gaan: Wat zal God hiervan gevonden hebben, toen de...

Hoeveel keer moet je vergeven?

Hoeveel keer moet je vergeven? Matt 18:21-22 Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: “ Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde: “ Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je maar tot...

Jij doet er toe!!

*Mijn zoons zitten samen aan tafel, gebogen over een stapel papier. Ik hoor hoe de één de ander iets geduldig aan het uitleggen is. Ze hebben iets voor elkaar over. Ik word er blij van. *Ik kom thuis met een vracht boodschappen. Er zitten een stel jongens uit de buurt...

Welke afslag neem jij?

Welke afslag neem jij? Romeinen 12:2 ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’ Als je vernieuwd wordt in je denken, wil het...