Lifehouse stories

Visitekaartje van God

Visitekaartje van God… Mijn oog valt op een kop in de Volkskrant: met God mag je spotten, met moeder aarde niet. Nou schrik ik niet zo snel, maar deze zin raakt me. Er zijn verschillende dingen die door me heen gaan: Wat zal God hiervan gevonden hebben, toen de...

Hoeveel keer moet je vergeven?

Hoeveel keer moet je vergeven? Matt 18:21-22 Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: “ Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde: “ Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je maar tot...

Jij doet er toe!!

*Mijn zoons zitten samen aan tafel, gebogen over een stapel papier. Ik hoor hoe de één de ander iets geduldig aan het uitleggen is. Ze hebben iets voor elkaar over. Ik word er blij van. *Ik kom thuis met een vracht boodschappen. Er zitten een stel jongens uit de buurt...

Welke afslag neem jij?

Welke afslag neem jij? Romeinen 12:2 ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’ Als je vernieuwd wordt in je denken, wil het...

Laat je lamp schijnen….

Laat je lamp schijnen….   Matt 25:1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn, aan tien meisjes die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Deze gelijkenis uit de Bijbel is een ernstige. Het gaat over de hoeveelheid olie die je in je lamp...

Pak Zijn Hand…

Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren Hand Moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig kalme moed. (opwek.377) Deze week kreeg ik opeens...