Lifehouse stories

Wie mag jouw stuurman zijn?

Mijn bootje was klein, en de zee was zo groot. Toen kwam Jezus en Hij greep mijn hand. Nu is Hij mijn stuurman, wat gaat het zo fijn. Op weg naar het Hemelse land. De tekst hierboven is een kinderliedje wat ik ooit leerde. Deze week liep ik het opeens te zingen en...

Zelfs geen brandlucht zal er zijn.

Daniël 3:27  En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en raadlieden des konings kwamen bijeen; zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren,...

Ben je klaar, voor de Hemelse Koning?

“De Koning komt, de Koning komt” … mensen hebben zich op het grote plein in de stad verzameld, want vanmiddag komt de Koning een bezoek brengen aan de stad. Vrouwen vegen hun straatje schoon, want alles moet netjes zijn voor als de Koning komt.  De bakker staat...

Ben je heet of ben je lauw?

‘Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.’ Openbaring3:15-16NBG51 Hoe is het in mijn leven? Heb ik daar mijn juiste keuzes gemaakt? Leef ik...

Wandelen met Jezus

Jesaja 40:31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen maar worden niet moe, zij wandelen maar worden niet mat. Wandelen met Jezus vind ik zo warm klinken. Het voelt zo veilig en geborgen. En dat is ook wat...

Gij geheel anders…..

Efeziërs 4:20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. “We kunnen hier naar links hoor” zei een vriendin tegen mij, toen we met de auto op een splitsing aankwamen. Links stond een groot bord: “verboden voor auto’s met uitzondering van bewoners”. “We...

God welgevallig zijn….

Psalm 19:15 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn. O Here, mijn rots en mijn verlosser. In deze psalm spreekt David de wens naar God uit, dat de woorden die hij zegt, Hem welgevallig zijn. In dezelfde zin heeft hij het ook...

Hij is waarlijk opgestaan

Het duister van de nacht trekt langzaam op in een lichte schemering. Het is stil, op een enkel getjilp na, van een vogeltje dat net wakker wordt. Toch loopt er al iemand buiten op deze vroege ochtend. Het is een vrouw, helemaal alleen. Ze loopt met haar hoofd gebogen,...

Waar staat jouw huis?

We kennen allemaal de beelden van het journaal wel, die op veel plekken in de wereld natuurgeweld laten zien. Aardbevingen en tsunami's. Met veel gedender, de modderstromen die door de straten gaan, en het geraas van orkanen en hevige rukwinden. Niets blijft er heel...