Help God, ik verdrink….

Voor deze maand heb ik een drieluik geschreven. Vandaag deel 1. Help God, ik verdrink De hele zomer ben ik in Noorwegen geweest, en heb ik genoten van alles wat ik beleefd heb. Nu ben ik met mijn familie op de terugweg naar de boot die ons naar Denemarken zal brengen...

Visitekaartje van God

Visitekaartje van God… Mijn oog valt op een kop in de Volkskrant: met God mag je spotten, met moeder aarde niet. Nou schrik ik niet zo snel, maar deze zin raakt me. Er zijn verschillende dingen die door me heen gaan: Wat zal God hiervan gevonden hebben, toen de...

Hoeveel keer moet je vergeven?

Hoeveel keer moet je vergeven? Matt 18:21-22 Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: “ Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde: “ Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je maar tot...

Jij doet er toe!!

*Mijn zoons zitten samen aan tafel, gebogen over een stapel papier. Ik hoor hoe de één de ander iets geduldig aan het uitleggen is. Ze hebben iets voor elkaar over. Ik word er blij van. *Ik kom thuis met een vracht boodschappen. Er zitten een stel jongens uit de buurt...

Welke afslag neem jij?

Welke afslag neem jij? Romeinen 12:2 ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’ Als je vernieuwd wordt in je denken, wil het...