De zon komt op, maakt de morgen wakker…..

 Het is half zes in de ochtend. Heel langzaam zie ik boven de dauw die over de velden ligt, de zon op komen.
 “De zon komt op, maakt de morgen wakker” begin ik te zingen….
 Ik heb nachtdienst en ik ben op weg naar een dorp verderop om nog iemand te gaan verzorgen. Om bij het dorp te komen, moet ik door de duinen, waar ik dan langzamer ga rijden met mijn raampje open, zodat ik de natuur kan horen. Gekwetter, gefluit van de honderden vogels, die elkaar allemaal ” goedemorgen” lijken te wensen. Wat is dit prachtig. Wat is Gods natuur wonderbaarlijk groot.

10.000 REDENEN TOT DANKBAARHEID….

2 Samuel 23:4 Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon op gaat.


 Als ik wat verder rij, zie ik een groepje herten lopen. Eerder vannacht liepen ze er ook al, maar nu met de opkomende zon, zijn ze goed te zien.
 En dan dank ik God voor deze nieuwe mooie ochtend. Voor de dag die weer begint. Voor Zijn Hand die ook deze dieren voorziet. Voor alles wat groeit en bloeit. Ik dank God dat ik dit mag meemaken en dat ik een glimp van Zijn wonderen mag zien.


 10.000 redenen tot dankbaarheid, zingen we in het lied. En dat is ook zo. We hebben alle redenen om dankbaar te zijn. En natuurlijk is dit een aparte tijd. En in sommige gevallen zelfs heel verdrietig.
 Maar ook deze tijd past in het perfecte plan van God voor jou en voor mij.
 Want kijk eens naar wat het je gebracht heeft? De saamhorigheid, de contacten die je hebt via de media. Met de kerk op woensdag avond het bidden. En zondag de livestream via de kanalen in je eigen huiskamer. Ik ben enorm dankbaar voor mijn vrienden. Voor de bemoedigingen en het aansporen om door te gaan. Maar ook voor het plezier wat we met elkaar hebben.
 Voor mijn gezin waar spontane acties ontstaan, zoals elkaars haren knippen. En wat een rijkdom als er dan zoveel plezier is in huis. En voor mijn lieve ouders die er beiden nog zijn.
 God geeft je op een presenteerblaadje alle redenen om dankbaar te zijn. En wanneer je God dankt voor Zijn plan met jou, voor jouw prachtige leven, Zijn Hand die jou in alle situaties omvat, dan zul je merken dat God heel dichtbij is. Hij wil jou en mij aan Zich binden.
 Wanneer je met danken en dankbaarheid begint, zul je merken dat je leven steeds rijker wordt.

Kolossenzen 3:15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar!

Efeziers 5:20 En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.