“Waarom ben ik ziek? Waarom voel ik me niet geaccepteerd? Waarom woon ik nou precies naast die ene buurman die altijd zijn muziek zo hard aan heeft? Waarom doet die collega altijd zo vervelend tegen mij? Waarom begrijpt die zuster in de kerk nou nooit wat ik bedoel? “ Waarom , waarom…. Ook ik stel die vragen aan God en ik zeg ook wel eens: “God ik begrijp het gewoon niet. Ik wil zo graag Uw Weg gaan. Ik heb mijn oude leven opgegeven omdat ik U wilde volgen en nu zit ik in de grootste storm van mijn leven. Hoe diep moet ik gaan, hoe klein wilt U mij hebben?” Ik kan dan dagen met mezelf in de knoop zitten, terwijl ik wacht op een antwoord van God. Soms geeft God niet meteen het antwoord wat ik wil hebben en voelt het bijna alsof ik in het nauw wordt gedreven.

Ik kan dan dagen met mezelf in de knoop zitten, terwijl ik wacht op een antwoord van God.

Maar in die storm, als er bijna geen uitweg lijkt te zijn, is God daar. Hij is er altijd, hoe donker de wereld om je heen ook is. God zelf zegt:” Ik heb je Mijn Woord gegeven,” en in dat Woord staat dat Hij ons zo lief heeft. Wij zijn geliefd, u en ik. Hij heeft ons zo lief dat Hij zijn enig geboren Zoon aan ons gegeven heeft. Die moest sterven voor onze zonden. Er zijn bijna geen woorden voor hoe groot dat is.

Hij is er altijd, hoe donker de wereld om je heen ook is.

Als we denken aan Abraham die Izaäk moest offeren: tot op het uiterste liet God het toe. En toen kwam er opeens een lam uit de bosjes. God beproefde Abraham en keek hoe trouw hij was. En Abraham was trouw en toen greep God in.

Ook in ons leven laat God dingen toe. God beproeft. En in die beproeving weten we dat Jezus voor ons bidt en pleit, staat er in de Bijbel. Wanneer je Hem zoekt en in geloof staat, zul je merken dat je beschermd bent. Dat Hij je er doorheen helpt en  je omgeeft en omringt, Zijn armen om je heen, want Hij draagt ons dag aan dag. En ook al lijkt het alsof je het allemaal alleen moet doen; God is er. Zijn deur staat altijd open en Hij staat altijd voor je klaar. Het enige wat wij moeten doen, is eenvoudig gehoorzaam te zijn en Zijn Weg te volgen. Dan zul je zien dat Hij een geweldig werk in je gaat doen.

Hij staat altijd voor je klaar

Jesaja 25:1 Here ik zal uw naam eren en prijzen, want U bent mijn God, U doet wonderbaarlijke dingen! U hebt uw plannen al lang geleden vastgesteld en nu hebt U ze uitgevoerd, precies zoals U zich had voorgenomen.

Toen ik voor het eerst in de kerk kwam, hoorde ik veel nieuwe bijzondere dingen, die mij leerden en moed gaven om in geloof heel veel oude dingen los te laten.  Afgelopen week  werd ik in een situatie enorm beproefd. Iets waar ik in mijn oude leventje zo naar uit had gekeken, werd zomaar op een avond in mijn schoot geworpen. Maar ik zei: “Nee” in Jezus naam en met Gods hulp was ik bestand tegen deze aanval. En ik voelde dat Hij mij opving en dat ik overwinning had in Zijn kracht. Geloof dat je overwinningen kunt behalen en dat je niet altijd weer in je oude patroon hoeft te vallen. Satan wil de relatie die je met God hebt opgebouwd, vernietigen. Maar je hebt God aan jouw kant. Gooi niet weg wat je opgebouwd hebt, wat je gelukkig maakt. Geloof dat God je in de storm vasthoudt. Geloof dat Hij het perfecte plan voor jou heeft en er altijd een uitweg is.