Wat als je in een situatie komt waarin je geen uitweg meer ziet? Wat als denkt dat het nooit meer goed komt? Wat als je vind dat het genoeg geweest is? Wat als je moegestreden bent? Wat als…. Dan mag je geloven dat God je boven alle situaties uittilt. Ook al lijken de dingen uitzichtloos. Geloof je dat? In al je pijn, in al je verdriet, met al je tranen die misschien gehuild hebt, wil Hij jouw Redder zijn.

Mag Hij jouw Redder zijn?

Is er een druppel die de emmer doet overlopen? Soms lijkt dat wel zo, als we dingen menselijk bekijken en misschien op eigen houtje denken op te kunnen lossen. Maar we voelen dat er meer gebeurt dan we aan kunnen.

De profeet Elia zag het in zijn leven ook even niet meer zitten. Het volk luisterde niet, ze wilden hem vermoorden. Hij vond het genoeg.

1 Koningen 19:4 Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide : Het is genoeg! Neem nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.

Maar God was nog niet klaar met Elia. God zei tegen Elia: sta op, en eet, want u hebt nog een reis voor de boeg. God kijkt altijd verder, zo is het ook in jouw leven. Hij heeft altijd de oplossing. Hij heeft beloofd in Zijn Woord dat wij nooit boven vermogen verzocht worden. Nooit teveel op ons bordje krijgen. Hij doet immers alles medewerken ten goede?

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goed voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.

1 Cor 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die zal niet gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt.

Wat een belofte staat er in bovenstaande tekst. God zelf is het, die niet toestaat dat wij meer te verduren krijgen dan we aankunnen. Maar het betekent nog iets: wat jij doormaakt, kan jij aan! En God weet dat en vertrouwt je dat je zult standhouden. Zijn plan voor jou is wel overdacht. Als je vermoeid bent, of pijn hebt, en zelf de oplossing niet hebt, ligt het antwoord ook niet in jezelf. Nee God is daar het antwoord. Hij is daar om je er doorheen te helpen. Zijn Woord en Zijn weg maakt je vrij.

Psalm 46:1-3 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.

Jesaja 40: 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.

Psalm 121:1-2 Ik hef mijn ogen naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft.

Het zijn allemaal prachtige bemoedigende teksten die je tot hulp zullen zijn. Maar wanneer wij onze eigen weg willen blijven gaan, en onze eigen gedachtes en gevoelens blijven volgen, dan zal die laatste druppel komen en zal ook die emmer overlopen. Pas wanneer je een overgegeven leven leeft, als een welgevallig offer, met God als middelpunt in jouw leven, dan zul je Zijn kracht en Zijn macht ervaren.

Jezus zei: “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed”. (Joh. 10:10 NBG51)

Vertrouw jouw leven aan Hem toe. Hij zal jou nooit en te nimmer beschamen. Hij is het die jou zal omgeven, die jou dag aan dag draagt. Een emmer stroomt niet over door die laatste druppel. Een emmer stroomt over door al die druppels die er al die tijd al in zitten.

Jezus zegt: Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Dus laat Jezus jouw emmer legen en vullen met hoop en geloof. En hou je vast aan deze belofte:

Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1Petr6:7)

#wwgwtw