Geven

“Bedenk dit als je iets wil geven: iemand die zuinig zaait, zal ook weinig oogsten. En iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten. Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven. “ 2 Korintiërs 9:6-7 (BB)

Geven en dus financieel meebouwen aan Gods Huis en Zijn Koninkrijk kan op diverse manieren. Je kunt je tienden, dankoffers en giften overmaken naar LIFEHOUSE Amsterdam via de onderstaande donatiemethode of via een bankoverschrijving.

 

Bankgegevens
Lifehouse Amsterdam
NL71 INGB 000 5511 446

 

Periodieke Giften
Is Lifehouse Amsterdam jouw thuisgemeente en geef je jaarlijks meer dan 10% van je drempelinkomen aan Lifehouse en goede doelen die een ANBI-status hebben? Dan kan het slim zijn om een schenkingsovereenkomst op te maken.

Geef jij je tienden en dankoffer terug aan God via Lifehouse Amsterdam, dan kan je deze giften met Lifehouse vastleggen in een schenkingsovereenkomst ‘Periodieke gift in geld’. Voor meer informatie over Periodieke Giften, klik hier en je wordt doorverwezen naar de website van de Belastingdienst. Bovendien kan je voor vragen terecht bij de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 (gratis).
Heb je alle informatie goed gelezen en ben je ready om God ook met je financiën te eren middels een schenkingsovereenkomst met Lifehouse?

 

Bedrag

ANBI

Juridisch gezien is LIFEHOUSE Amsterdam een kerkgenootschap met een ANBI-status dat bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven onder ‘LIFEHOUSE AMSTERDAM’.

 

LIFEHOUSE Amsterdam

RSIN: 856 142 517
Vestigingsplaats: Amsterdam
KvK-nummer: 65513495
Contact: info@lifehouse.nl of pastor@lifehouse.nl 

 

Doelstelling

LIFEHOUSE Amsterdam heeft als doel om mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen. Wij streven om een relevante lokale kerk te zijn, onmisbaar voor haar omgeving. Dit willen we bereiken door een ieder met Jezus te verbinden, samen als familie te groeien en een positieve impact te hebben op onze naasten. Onze grondslag en doelstelling staan uitgewerkt in ons beleidsplan dat je hieronder kan vinden. 

Jaarverslagen