Efeziërs 4:20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

“We kunnen hier naar links hoor” zei een vriendin tegen mij, toen we met de auto op een splitsing aankwamen. Links stond een groot bord: “verboden voor auto’s met uitzondering van bewoners”. “We mogen niet naar links” zei ik. “jawel joh, niemand die het ziet, en trouwens iedereen doet het” Toen ze dat zei, schoot mij iets te binnen wat mijn vader vroeger altijd zei: “wat in de wereld gewoon is, hoeven wij nog niet gewoon te vinden”.

Rom 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Niet meedoen met de wereld is niet even makkelijk. Niet mee gaan met de stroom en met alles wat de wereld je zo mooi kan voorspiegelen is soms een zware keuze. Want je wordt op social media tegenwoordig zo snel veroordeeld. Het wordt steeds lastiger om jezelf te blijven. Vooral bij dingen die tegenwoordig heel normaal lijken te zijn, maar lijnrecht tegen Gods Woord in gaan. Daarom is het zo belangrijk om een persoonlijke relatie met God te hebben. En te weten wie je bent in Gods ogen.

Ja tegen Jezus…..

Wanneer je “ja” zegt tegen Jezus, zeg je “nee “ tegen de wereld. Een weg er tussenin is er niet. Je hebt je nieuwe kleed aangetrokken. Gekozen om Hem te volgen. Gekozen om anders te zijn. Is het moeilijk om als christen in deze wereld kleur te bekennen? Het antwoord is: “ja”. Het is zeker niet gemakkelijk. Wij leven tenslotte in deze wereld, waar God ons heeft geplaatst en waar Hij ons waardig vind om Hem te dienen. Ook is het lastig als je misschien bespot wordt, of als er op je neergekeken door de mensen om je heen. Weet dan dat God altijd voor ons uit gaat, wanneer je het juiste pad kiest. Alle tegenstand die je tegenkomt in je dagelijkse leven, bidt je daar doorheen. Jezus begrijpt jou, Hij heeft dit zelf ook allemaal meegemaakt. Denk dus niet: “ik kan doen wat ik wil, want ik ben toch wel gered”. Dat is een leugen.

De weg in de wereld zal je nooit geluk brengen. Alle verlokkingen zijn uiteindelijk verderfelijk en leiden naar de dood.

Ja, je kan zelf kiezen en doen wat je wil. Maar het betekent ook dat je God niet liefhebt.

Want in Joh. 14 zegt Jezus daarom: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

Wij hebben met de allermachtigste God te maken. Hij laat de getrouwen en rechtvaardigen nooit in de steek. Zijn ogen gaan over de hele aarde. Hij ziet jou in je diepste nood, je ergste strijd. Hij zal je altijd bijstaan wanneer je Hem aanroept. Wat een vrijheid hebben wij met Jezus! Want we hoeven helemaal niet te voldoen aan al die eisen van de wereld en verwachtingen van mensen om ons heen. Wees dus nooit bang om de keuze voor Hem te maken, want jij bent Zijn Koningskind en dus altijd veilig in Zijn Handen.

En als je het heel erg moeilijk hebt, mag je altijd weten:

#Als jij weet wie je bent, en God weet wie je bent, is dat meer dan genoeg voor deze wereld. MM 

#wwgwtw