Deze blog is geschreven naar een idee van br. Gerard

Genesis 1:3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. Hij sprak en het bestond.


We kunnen niet bevatten en begrijpen hoe groot en wonderbaarlijk Hij is. We mogen het wel ervaren in van alles wat er om je heen gebeurt, of in je dagelijks leven. Kijk eens naar de prachtige zonsopgang, die we de afgelopen week mogen ervaren. En met diezelfde pracht gaat hij ook weer onder. Knopjes aan takken die weer gaan ontspruiten, en al die krokussen die hun mooie kleuren weer laten zien aan de kant van de weg. Kun je daar Gods machtige hand in zien? En kun je Hem daar eenvoudig voor danken? Hij heeft ons het leven gegeven, heeft ons bedacht en geschapen. Hij is onze dankzegging meer dan waard. Wanneer je ’s ochtends weer wakker wordt en op mag staan. Je de douche aan doet. De verwarming aanzet, koffie kunt zetten en ontbijten. Het zijn misschien normale dagelijkse dingen, maar het is God die dat voor ons mogelijk maakt. Wat een voorrecht dat we dat mogen geloven en Hem daarvoor danken.

Eer zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Onze God zij gedankt voor Zijn liefde zo groot en voor de levende hoop die Hij geeft. Misschien zit jij, nu je dit leest, in een nare periode. Je voelt je misschien eenzaam, niet gehoord of gezien. Misschien heb je geen werk meer  en zie je niet hoe je rond moet komen. Weet dan dat er een God is, de enige God, die de wereld in Zijn Hand houdt. Die de Alfa en de Omega is. Die jou nooit zal verlaten. Die jou nooit in de kou laat staan. En misschien gaat het niet zoals jij het bedacht had; dan heeft God een heel ander plan met jou. Doet het kneden van Zijn Hand je soms best wel pijn? Blijf dan geloven en vertrouwen dat Hij het beste met jou voor heeft. Aan zijn plan valt niet te tornen.

Weet dat Hij je dag aan dag draagt. Psalm 68:20

En ook dat voel je misschien niet: bid dan tot God en vraag of Hij je het laat zien. Je zult merken dat je bewust wordt van je omgeving, van de mensen om je heen. Denk je dat je daar per toeval geplaatst bent? Nee, ook dat heeft God heel nauwkeurig bedacht. Mensen die je kunnen bemoedigen, met je mee kunnen strijden, voor je kunnen bidden als je het even niet meer ziet zitten. Dat is ook Gods machtige Hand, die je daarin mag zien. Zoals God in het allereerste begin was, zo is Hij nu nog steeds. Zoals Hij de Israëlieten door de woestijn leidde naar het beloofde land, zo leidt Hij ons nu ook. Weliswaar in een andere tijd, maar het is dezelfde grote God.

God omarmt en draagt je

Ooit reed ik in mijn auto, in het donker langs de Veluwe. Mijn drie, toen nog kleine jongetjes zaten op de achterbank. Ik zag bijna niets en ik wist niet hoe ik veilig thuis moest komen. Het is daar werkelijk helemaal donker. Alleen de koplampen van mijn auto creëerden  een flauw schijnsel in de gitzwarte ruimte die voor me lag. En toen bad ik: “Here God, breng ons veilig thuis. U hebt de Israëlieten ook door de woestijn geleid. Ik verwacht geen brandende wolk, zoals toen, maar bewaar ons.” Op dat moment kwam er uit het niets een klein vrachtwagentje voor ons rijden. En achterop dat wagentje hing een slingerende lantaarn. Dat was mijn brandende wolk in het donker, die mij voorging, zodat ik wist hoe ik moest rijden. God zelf had deze wagen op mijn pad gebracht, omdat Hij ons wilde bewaren voor alle plannen die Hij nog met ons leven had. Toen veel verder de grote lantaarns weer schenen, ging de vrachtwagen rechts en ik links. En ik dankte God dat Hij mij deze auto had gestuurd. Wat een wonder deed Hij in ons leven.

 Dank God, dank Hem voor jouw leven. Dank Hem voor de Weg die Hij gebaand heeft. Dank Hem dat Hij Zijn enig geboren zoon offerde voor jou en voor mij. Dank Hem dat Hij jou op het oog heeft om Zijn Woord te horen en er naar te leven. Dank Hem voor de toekomst die Hij voor jou in petto heeft. Dank Hem dat je alleen met Hem van overwinning tot overwinning zult gaan. Aan Hem zij alle glorie.