Het duister van de nacht trekt langzaam op in een lichte schemering. Het is stil, op een enkel getjilp na, van een vogeltje dat net wakker wordt. Toch loopt er al iemand buiten op deze vroege ochtend. Het is een vrouw, helemaal alleen. Ze loopt met haar hoofd gebogen, de lange weg af. Het is Maria, die naar het graf van Jezus gaat. Ze is zo verdrietig omdat haar Heer gestorven is.

Herken je dat? Dat je zoveel verdriet hebt? Dat het lijkt alsof de grond onder je voeten is verdwenen? Bij wie kun je dan het allerbeste terecht? Waar heb je de allerbeste schuilplaats?

Wanneer Maria in de buurt van het graf komt, ziet ze iets ongewoons. De grote steen, die de spelonk afsloot, is weggerold. Als ze is aangekomen, en naar binnen kijkt, ziet ze dat het graf helemaal leeg is. Maria begint te huilen. Waar is haar Heer? Plots verschijnen er twee engelen en één zegt: “Waarom huil je Maria?” “Ze hebben mijn Heer meegenomen” snikt zij. “Weest niet bedroefd” zeggen de engelen. Maar Maria is zo intens verdrietig, dat ze de engelen bijna niet hoort. Haar Heer en meester waar ze zoveel van hield, is eerst gestorven en nu is Zijn lichaam ook nog weg. Ze draait zich om, om terug te gaan naar de andere discipelen, om hen te vertellen dat het graf leeg is. Maar dan ziet ze plotseling een man staan. Ze denkt dat het de tuinman is en vraagt hem: “Weet u misschien waar mijn Heer gebleven is?”. De man kijkt haar vriendelijk aan en zegt: “Maria”. “Meester” roept Maria uit en valt op haar knieën voor Hem neer. Het is Jezus zelf die hier voor haar staat. Met tranen in haar ogen kijkt ze naar Hem op. Ja, ze weet het zeker dat Hij het is, want ze ziet de wonden op Zijn handen en Zijn voeten.

“Ja ik ben het”  zegt Jezus, “ga naar Mijn broeders en vertel hen dat Ik terug ga naar Mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar Mijn God, die ook jullie God is.”

Maria ging zo snel als zij kon naar de andere discipelen. “Ik heb de Heer gezien, Hij is opgestaan” zei ze, en vertelde hen wat Hij haar gezegd had.

Alles wat leeft en alles wat adem heeft: buig en juich voor onze grote Koning. Hij heeft de prijs betaald voor ons, voor jou en voor mij. Jouw naam staat in Zijn striemen. Hij onderging de straf voor heel de wereld. Hij droeg onze schuld. Laten we Hem dankzeggen en aanbidden, want wij zijn gekocht en betaald. Vrijgemaakt door Zijn bloed.

Prijs Hem.

Buig en juich voor onze Koning Jezus.

Want Hij is waarlijk opgestaan.

Hallelujah!

#wwgwtw