Hoeveel keer moet je vergeven?

Matt 18:21-22

Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: “ Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?”

Jezus antwoordde: “ Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je maar tot zeventig maal zeven.”

Als ik op Facebook een beetje zit te scrollen, zie ik opeens een berichtje, waar ik van schrik. Een meisje, die ik ken van de lagere school, is overleden. Het is niet zomaar een meisje, ze was ooit mijn grootste nachtmerrie. Ze zat twee klassen hoger dan ik, en oh wat was ik bang voor haar. Waar ze maar kon pestte ze mij, schold me uit, schopte, trok aan mijn vlechten en sloot me op. De dag dat zij van school ging was voor mij een Bevrijdingsdag. Toch bleef ik bang dat ik haar in het dorp tegen zou komen.
Toen ik het bericht van haar overlijden las, dacht ik er over na, of ik haar ooit vergeven had.Want hoe moeilijk is het niet, om iemand te vergeven die je te na komt. Die je het zo moeilijk maakt, en zo ’ n invloed op je leven heeft, dat je bang en angstig bent.
Iets anders is, vergeving aan iemand vragen. Erkennen aan de ander dat je fout zat. Dat kost heel wat van jezelf. Of vergeving aan God vragen, je knieën buigen en bidden of Hij je wil vergeven van wat je verkeerd gedaan hebt. Als je met een oprecht en zacht hart vraagt, zal Hij je zeker vergeven.

Spreuken 28:13
Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. 

In mijn werk, sta ik veel aan het sterfbed van mensen. Soms is er zo’n strijd en ruzie in de familie, dat de persoon die gaat overlijden, ligt te vechten tegen de dood. Wat zo erg is, is dat er geen dingen zijn rechtgezet en de patiënt, boos de eeuwigheid in gaat en voor Jezus moet verschijnen.

Misschien zijn er nu dingen gebeurd, heeft iemand je iets aangedaan. Iets wat je zo heeft geraakt en pijn gedaan heeft, dat het altijd een beetje aanwezig is. Het zal altijd op de achtergrond blijven sluimeren als je niet vergeeft. Vergeving wist het verleden niet uit, maar het kan ons wel helpen voor onze toekomst. Je zult weer verder kunnen. 

Groot is Jezus, die voor onze zonden, onze vergeving aan het kruis ging. En ook nog tegen God zei; “ Vader vergeef  hun”  Lucas 23:34

Dit is wel het grootste offer ooit.
We weten niet wanneer onze laatste dag hier op aarde zal zijn. Maak schoon schip als je nog vergeving moet vragen, of iemand vergeven kan. Dan zul je straks met een schoon geweten, je leven met God leven, en eens rein en onberispelijk voor Hem  staan.

Matt 6:14
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie Hemelse Vader ook jullie vergeven.