Daar sta je dan, op zondag in de kerk. Je zingt uit volle borst mee: “ ik heb besloten om Hem te volgen, en keer niet terug, en keer niet terug”. Op het moment dat je het staat te zingen, komt er zo’n verlangen in je hart om Hem ook echt te volgen. Heel even gaat de afgelopen week in je hoofd aan je voorbij. Het was misschien niet allemaal zoals het hoorde. Je hebt geoordeeld, geroddeld, dingen gedaan die niet bij een kind van God horen. Nu ben je in de kerk, en je hebt spijt van de situaties waarin je verkeerde keuzes maakte. Bij het zingen van “En keer niet terug” voel je dat God tot je spreekt en neem je op dat moment het besluit: “ik zal Hem volgen”.

Daarna is er een geweldige preek, je hart vult zich en je bent klaar om de strijd in te gaan. Opgeladen ga je weer naar huis, en je bent ervan overtuigd: het zal lukken. Deze keer zal het lukken.

’De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.‘ NBG51 4:13 Deuteronomium

Het is maandag, je gaat naar je werk, school of je bent thuis. Het gevoel van gisteren is een beetje gezakt. Je weet nog wel dat je een besluit hebt genomen, maar dan komen er opeens dingen op je pad waarvan je weet dat het niet goed is. Welke keuze maak je dan? Maak je dezelfde keuze die je gisteren in de kerk maakte? Hem volgen?

Bedenk eens goed voor jezelf, of het gevoel was op dat moment, of was het een echt besluit? Was het de muziek die je dreef, de tekst van het lied, of was het de Heilige Geest die op dat ogenblik in je hart kwam?

Wanneer je echt een besluit neemt om Hem te volgen, kun je je misschien indenken wat een feest het is in de Hemel. Jij, die je hart oprecht aan God gegeven hebt, die alleen Zijn wil en Zijn weg wilt gaan. Jij, kind van de allerhoogste God, nam een geweldig besluit. Je mag dan ook geloven dat Hij je bijstaat in de verzoekingen om Hem te volgen met heel je hart. Hij zal voor je uitgaan, wanneer je Hem daar om vraagt. Bid daarom elke dag, dat God je zal veranderen door de Heilige Geest die in je woont. Paulus zei het ook al: Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik (Rom 7:15)

Met goede voornemens beginnen is gemakkelijk, maar hoe moeilijk is dat om het op eigen kracht vol te blijven houden? Het is heel moeilijk om jezelf te veranderen, maar met de hulp van God is dat mogelijk. Weet dat onze grote vijand satan op de loer ligt om jou onderuit te halen. Hij wil niets liever, maar wanneer jij tot God roept om te overwinnen zal Hij je helpen. Altijd. Want onze God is sterker, machtiger, dan een ieder die jou wil laten vallen. Hij laat Zijn kostbare creatie niet in de steek. Hij wil dat je bij Hem past. Hij houdt van jou.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.‘ Psalmen 8 NBG51-1:121 

Hou je vast aan Hem. Hou je vast aan het besluit wat je nam en keer niet terug!

#wwgwtw