Laat je lamp schijnen….

 

Matt 25:1

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn, aan tien meisjes die hun lampen
namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.

Deze gelijkenis uit de Bijbel is een ernstige. Het gaat over de hoeveelheid olie die je in je lamp hebt. We leven in een tijd waarin we alles tot ons kunnen nemen. Maar wat nemen we tot ons? Wat kijken we? Waar luisteren we naar? Waar gaat onze interesse naar uit?

We moeten waakzaam zijn, en zorgen dat onze lamp voldoende olie heeft, zodat deze voortdurend blijft branden.
Maar hoe verzamel je dan die olie?
Zoek God met een oprecht hart:

.( Psalm 25:12- 15> Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.)

Luister naar Zijn stem en wees gehoorzaam aan wat Hij je te zeggen heeft. Zet Hem altijd op de eerste plaats in je leven. Hij zal je bij alles helpen, daar waar je het moeilijk hebt, daar waar je geen uitkomst ziet.

God weet heus wel dat het niet altijd eenvoudig is om weerstand te bieden aan de verleidingen en verlokkingen van deze tijd. Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Maar we hoeven het niet alleen te doen. Hij zal ons altijd beschermen en we mogen weten dat Jezus en alle engelen voor ons bidden en pleiten. Hoe groot is dat!!

Hij weet precies wat jouw valkuilen zijn, en natuurlijk weet je die zelf ook wel. Je mag ze in alle eerlijkheid aan Hem belijden.

Maar onthoud:  wat in de wereld heel gewoon is, hoeven wij niet gewoon te vinden. Vraag of God de ogen van je hart wil verlichten, zodat je duidelijkheid krijgt van wat goed is en wat niet. Welke richting je moet nemen. Als je Gods pad kiest kun je niet je oude gewoontes blijven volgen. Galaten 5:16 > Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

Het is niet makkelijk om de juiste keuzes te maken. En wanneer je juist met een oprecht hart Hem uitgenodigd hebt in je leven, dan is er meteen de satan, die dat koste wat kost wil voorkomen.

Hij zal je voortdurend proberen weg te houden van het goede;
“Ach wat maakt dat nou uit wat je op tv kijkt, niemand ziet het”
“Je kunt best even roddelen, het is toch waar wat je zegt?”
“Lieg er maar om, dan kom je er beter van af”
“Laat nou een ander maar een keer voor die zieke buurvrouw zorgen”
“Vandaag maar even niet in de zoom bidden, je hebt het al zo druk”

Maar:  sta op! Sta op in geloof en bidt voortdurend dat God je kracht geeft om door te gaan. Dat Hij je mag vervullen met de Heilige Geest, die je een onvoorstelbare strijdbaarheid geeft. Je zult met Hem overwinnen, en de aanklager zal geen voet meer tussen de deur van je hart krijgen.

Laten we als lichaam van Christus ook daarin elkaar aanmoedigen en versterken, om door te gaan en de goede strijd te strijden, zodat, als Hij straks komt, onze lampen brandend zullen zijn.

Er wacht een heerlijke toekomst op ons.