Lees je Bijbel…

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Joh 1:1

bemoedigingen in spreuken….

Als je denkt dat de Bijbel een saai boek is, dan heb je het mis. De Bijbel is Gods eigen Woord. Het is niet alleen interessant, maar ook nog eens jouw persoonlijke handboek. Jouw eigen wegwijzer die je helpt om je leven zo te leiden, zoals God het zelf geschreven heeft. Weer een teken dat God je nooit in de kou zal laten staan, want in de Bijbel staan zoveel verhalen, en ook zoveel teksten die je bemoedigen om door te gaan. Het is belangrijk om de Bijbel goed te lezen, zodat je in je dagelijkse leven steeds Gods stem door de teksten heen mag verstaan. 

Daarom staat er ook: ’Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.‘ Psalmen 119:105 NBG51.

Zonder Gods Woord is het donker en raak je de weg kwijt. Zijn Woord maakt je leven licht. Zijn Woord zal je de weg wijzen. Bedenk eens wat een grote God wij hebben dat Hij ons Zijn Woord heeft gegeven, dat is toch geweldig groot? 

De Bijbel is geen sprookjesboek met alleen maar prachtige verhalen. Alles wat erin staat is werkelijk waar! De Bijbel is niet alleen een foutloos boek, maar veel meer dan dat: de Bijbel is Gòds Boek, niet van vróeger, maar van vandáág! Vandaag spreekt God tot jou en mij in Zijn Woord. Vandaag richt God Zich tot ons.

Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. Spreuken 2:6

Wanneer je bid en de Bijbel leest, zul je steeds meer begrijpen wat God tot je te zeggen heeft. Je zult Zijn stem gaan verstaan.  Hoe wil God dat we met andere mensen omgaan? Met situaties? Hoe weten we dat God zoveel van ons houdt? Alles wat we van God willen weten; hoe zou God hierover denken, wat is het beste wat ik in deze situatie kan doen … het staat allemaal al beschreven in Zijn Woord.

Wist je dat er in onze taal heel veel uitdrukkingen en gezegden zijn die rechtstreeks uit de Bijbel komen?
Bijvoorbeeld “een doorn in het oog” is terug te vinden in Numeri 33:55.

Dus, wanneer je ‘s ochtends wakker wordt, begin de dag dan met danken dat God je die nacht heeft bewaard. Sla je Bijbel open en lees wat Hij vandaag tot je te zeggen heeft. Of begin met de tekst van de dag in de Bijbelapp. Het is de beste vitamine om de dag mee te starten. Wanneer je het verlangen hebt om dicht bij God te blijven, bid en lees je Bijbel. Het zal je helpen om in welke situatie je ook beland, te blijven staan omdat je het woord van God in je hart mee zult dragen. 

’Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil.‘

2 Timotheüs 3:16 BB

#wwgwtw