Je hoeft je geen zorgen te maken

De allereerste blog die ik twee jaar geleden schreef, ging erover om in geen ding bezorgd te zijn. Toch kreeg ik het weer op mijn hart om hier iets over te schrijven. Want hoe is het met onze bezorgdheid? Durven we te zeggen dat we ons geen zorgen maken? Durven we 100% ons vertrouwen op God te stellen? Alles in Zijn Hand te geven, zonder dat we nog piekeren hoe we alles voor elkaar krijgen? Zelfs nu, in deze huidige omstandigheden? In een gebroken egoïstische maatschappij? 

Als ik heel eerlijk ben, ben ik niet altijd zo vol vertrouwen en moet ik mij er doorheen bidden om die rust in God te vinden. We hebben te maken met de enige levende God. De God die de wereld overziet en alles in Zijn Hand heeft. Dezelfde God van Abraham, Izaäk, David en alle andere geloofshelden uit de Bijbel.

Die God ziet ook jou. Bijvoorbeeld wanneer je alleen in je kamer bent en als je Hem aanroept, in je grootste nood. Hij ziet jou, als je je misschien ‘s ochtends door de grote mensenmassa begeeft op het station. Hij is bij je wanneer je met een groep klasgenoten naar school fietst. Hij ziet jou op je werk, tussen je collega’s .

Hij ziet jou in die grote mensenmassa….

Hij begrijpt je wanneer je even geen woorden hebt, als anderen jou iets vragen. Hij sterkt je op het moment dat je het in een situatie even niet weet. God kijkt niet alleen naar jou, maar Hij zoekt naar jou, om je te helpen. Dat is beloofd in 2 Kronieken 16:9: De ogen van de Heer gaan over de gehele aarde, op zoek naar mensen die Hem zijn toegewijd, zodat Hij Zijn grote macht kan tonen door hen te helpen.

Hij ziet jou, in al je zwakte, je vallen, je opstaan. Hij is er, met Zijn kracht waarmee Hij hemel en aarde heeft gemaakt. De kracht waarmee Jezus opstond uit de dood. Hij die je rust wil geven. Hij die voor je zorgt. Zijn kostbare kind ben jij. 

Vertrouw dus op God, die jou zo lief heeft. Hij zal je nooit beschamen. Met Hem in jouw leven hoef je je nooit geen zorgen meer te maken. Overleg met Hem de dingen die je doet, Hij zal je de weg wijzen. Luister naar Zijn stem en pak Zijn uitgestoken Hand.

Het is zo geweldig om die hemelse rust te ervaren, en te weten dat je beschermd bent. Dat je al je zorgen en je verdriet met open hand aan Hem kunt geven. Hij neemt het hele pakketje graag van je aan en Hij zegt: “ vertrouw op Mij, Ik zorg voor jou. Ik laat je niet los” Twijfel nooit meer aan de oneindige grootheid van God. Maak je geen zorgen, want Hij doet alles medewerken ten goede. Hij zal je dragen dag aan dag.

En als je dan naar de vogels in de lucht kijkt, bedenk dan dat Hij ook hun Vader is. Er staat in de Bijbel dat God ook voor de mussen zorgt (Matt 10:29-31). Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder Uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Voor God zijn wij nog zoveel meer waard dan mussen. Zou Hij dan niet, ver boven alle dingen, Zijn kinderen krachtig bijstaan?

#wwgwtw

Al je haren zijn geteld….