Laatst zag ik een filmpje, wat ging over de farizeeërs, in de tijd van Jezus. Terwijl ik zat te kijken, bedacht ik me hoe erg het is om schijnheilig te leven. Alles maar voor eer van mensen, met veel uiterlijk vertoon. Dat is iets heel anders dan wat God van ons vraagt. Hij vraagt toewijding, een brandend hart voor Hem. Hij wil ons niet een beetje, Hij wil ons helemaal, 100%. Je hoeft je voor God niet mooier voor te doen dan je bent, God kijkt of ons hart, waar en echt voor Hem klopt.

Welke keuze heb jij in je leven gemaakt? Dien je met heel je hart onze levende God? Of luister je ook nog naar het liefelijke gefluister van satan?

Efeze 6:10-13

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen  de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Een beetje van God en een beetje van de wereld. Misschien zit je heel erg aan dingen vast, die je niet op wilt geven. Het is ook niet de makkelijkste weg om te gaan, als je voor God kiest. Maar weet dat Jezus ons zelf is voor gegaan. Hij maakte die smalle weg voor ons vrij. Hij kent onze strijd. Hij begrijpt ons, omdat Hij het zelf heeft doorgemaakt.

Om te veranderen hebben we soms moeite en verdriet nodig. En oh wat doet het soms pijn, als God aan het kneden gaat. Als Hij vraagt alles los te laten en in Zijn handen te leggen. Op die momenten, als we daardoor heen gaan, is het Jezus die voor ons bid en pleit. Soms is het fijner om een makkelijke weg te nemen, mee te gaan in wat de wereld te bieden heeft. Die wereld die zo lokt en lonkt, en alles maar tolereert. Maar die wereld is een leugen. Op een dag zal die wereld vergaan, waar sta je dan zelf? Heeft het je het geluk gebracht waar je naar op zoek was? Misschien wel voor even…

Gods Woord is duidelijk over de keuzes die wij maken.

Matt 7:13-14 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Het is een weg vol strijd, onbegrip en eenzaamheid, maar weet dat Jezus altijd voor je uitgaat. Hij heeft het grootste offer al volbracht om voor onze zonden aan het kruis te gaan. Zouden wij dan nog een andere weg in slaan? 

Ik stond in mijn leven op een kruispunt, waar de Heiland stond. Satan stond er ook, dichtbij, en hij zei: ”kom maar hier. Ik zal voortaan je leven wel vervullen met plezier”. Maar ik zei: ”Nee! In Jezus naam. Zie wat Hij deed voor mij. Mijn zonden zijn vergeven, ik mag nu met Jezus leven. Prijs God Hij maakte plaats voor mij.

Hij is de Weg, de waarheid en het leven.

#wwgwtw