’Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.‘

NBG51 8:32 Psalmen

Deze psalm van David is wat God tot ons te zeggen heeft: God leert en onderwijst ons. Hij vertelt ons ook de weg die wij moeten gaan. Hierin mogen wij weten en geloven dat Zijn oog altijd op ons is. Waar we ook gaan en staan, Hij ziet ons altijd. In wat voor situatie je verkeert, Zijn oog is op jou en mij. Zijn ogen zien ook jouw hart, en dus ook wat je misschien ergens verborgen houdt. Dingen die een ander niet mag weten of zien, zelfs de dingen die voor ons zelf verborgen zijn. Hij ziet het diepste van ons hart. Hij kent je door en door. Hij kent een ieder van ons beter dan wij onszelf kennen. Hij ziet jou en mij in onze diepste nood, in de strijd, in je zorgen en je verdriet. Al je hartsverlangens zijn allemaal bij Hem bekend.

Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.‘ Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.‘

NBG51 6-1:139 psalmen

Het is een troost dat God ons zo goed kent en begrijpt. Het is bijna niet te bevatten, maar toch mogen wij geloven dat het zo is. Onze trouwste Vriend, onze Redder en Helper. Hij die ons ziet en zoveel van ons houdt, dat Hij je nooit in de steek zal laten. Hij weet beter dan onszelf wat wij aankunnen, en staat klaar om ons kracht te geven waar nodig:

Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. (2 Kronieken 16:9 NBG51)

Maar hoe zit het dan andersom? Hoe is onze houding naar God toe? Zijn wij bereid om ons leven oprecht aan Hem te geven? Willen wij daadwerkelijk zeggen: “ hier ben ik Heer, ik leg mijn leven in Uw Handen”? Laten wij ons ook echt onderwijzen, zoals in psalm 32 staat? Of geven wij maar een klein beetje uit handen en willen wij zelf ook nog wat te zeggen hebben? Wanneer je echt je leven uit handen geeft aan Hem, is het niet meer mijn wil, maar Uw wil geschiede Heer. Als je het zo hebt in je hart, kan God je alleen maar zegenen. Laat Hij je steeds meer van Zijn plan met jou zien, en mag je Zijn onderwijzing in jouw leven, steeds meer gaan ervaren. Dan zul je je laten vinden.

Je weet dat je in Gods hand op de beste plek bent, en je hoeft je ook geen zorgen meer te maken hoe God Zijn beloften aan jou gaat nakomen. Want Gods belofte is ook Gods eigen verantwoordelijkheid. Niemand heeft de macht om Gods werk te doen. Wij hoeven dat dus niet naar ons toe te trekken. Als we dat toch doen, het in eigen hand willen houden, is dat Gods autoriteit en macht in twijfel trekken. Het is God beperken, want Hij kan zoveel meer doen dan wij kunnen dromen of bedenken …

Vertrouw daarom op onze alwetende en machtige God. Leg je leven met een gerust hart in Zijn Handen. Zijn oog zal altijd op jou zijn.

En Zijn beloften zijn ja en amen.

Efeziërs 3:16-21 BB

Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest.  Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat.  En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf. God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het!

#wwgwtw