missie & visie

Missie

CONNECT levens aan Jezus. GROW als een familie. IMPACT elk leven.

Visie

Een Relevante lokale kerk, onmisbaar voor haar omgeving

Onze identiteit

Jezus Christus

De heer van het huis.

Nieuwe Leven

Een vernieuwd perspectief.

Verbonden

Door gebed en leiding van de Geest.

Familie

Een ieder is welkom. Voel je thuis.

24/7 Christen

Door het leven wordt het echt.

Toerusting

Door woord en daad.

Creativiteit

Ontdekken, ontwikkelen en volledig inzetten.

Passie Muziek

De expressie van onze liefde en dankbaarheid.

Hart in Actie

Het uitdragen van Gods liefde.

Durven Dromen

Vanuit Gods perspectief is er altijd meer.