Overleg met God

God kan je alles vertellen. Hij wil aanbeden worden. Hij wil dat je Hem zoekt. Hij heeft Zijn oren altijd voor je open.. En wat je Hem ook wilt vertellen, wat je ook aan Hem kwijt wilt: Hij zal altijd naar je luisteren. Zoek Hem in je dagelijkse leven, betrek Hem in de dingen die je onderneemt.

Overleg alles wat je doet met de Heer. Dan zullen al je plannen slagen. Spreuken 16:3

We zeggen zo makkelijk: “Op Gods tijd”.  Maar zijn we inderdaad dan ook bereid om op Hem te wachten? Of gaan we , als het ons te lang duurt, onze eigen gang? Zonder het eerst met God te overleggen? Of Zijn antwoord af te wachten? Of doe we toch gewoon wat we zelf willen? Als Gods antwoord ons niet bevalt?

Voordat ik aan een blog begin, vraag ik altijd aan God:  “ Heer, wat wilt U dat ik schrijf? Wilt U me iets op mijn hart geven? Hoe mag ik tot hulp zijn, voor degenen die het lezen?” Deze keer leek het alsof ik geen antwoord kreeg. Ondertussen kwam de eerste zondag van de maand eraan, en had ik nog niks op papier. Dus begon ik op eigen houtje iets te schrijven. Ik schreef verschillende stukken, maar ik liep vast in mijn eigen woorden. Ik deed het zonder Gods Geest, en dacht dat ik het zelf wel kon, maar ik moest toegeven dat het zonder Hem niet lukte.

Vanavond reed ik naar mijn werk en ik bad : “Here God, help mij om meer met U te overleggen. Dat mijn menselijke denken meer geestelijk wordt, door U te zoeken in de dingen die ik doe”. En toen opeens voelde ik het in mijn hart: hier wil Ik dat je over gaat schrijven; “Overleg met God”

In nood leert men bidden, is een spreekwoord. En inderdaad, als we in nood zijn, weten we heel goed wie God is. Wat Hij kan. Soms is Hij nog onze enige hoop. En wat we zelf niet kunnen, regelt God dan voor ons. Meer nog dan wij zelf kunnen bidden of beseffen. Maar als de nood voorbij is, zetten we God vaak weer op de achtergrond.  Zeggen we wel: “Jesus at the center of our heart” maar in de praktijk geven we Jezus de laatste tijd die we nog over hebben op een dag…

Ik heb gemerkt dat het fijn is om met God te overleggen. Dingen met Hem te delen. Het geeft rust en vrede in je hart als je eerst Hem zoekt. God wil zich elke dag opnieuw aan ons laten zien. Dring binnen in Zijn koninkrijk door met Hem te praten, Zijn Woord te lezen en met Hem te overleggen. Denk niet, ik ga naar de kerk of ik bid een uurtje mee in de zoom, dus heb ik er weer genoeg aan gedaan. Nee: lees je Bijbel, bid elke dag. Dan zul je geestelijk groeien.

Laat elke ochtend Uw stem horen als U vol liefde tot me spreekt. Heer, ik vertrouw op U. Laat me weten wat ik moet doen, want ik vertrouw op U. Psalm 143:8