Privacyverklaring LIFEHOUSE Amsterdam en LIFEHOUSE Nederland

Via website www.lifehouse.nl en social media wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. LIFEHOUSE Amsterdam hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking

Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten etcetera.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van E-mail adressen met als domeinnaam (lifehouse.nl). 

 

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst dan worden gemeenteleden hierover vooraf geïnformeerd en kunnen zij het aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@lifehouse.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Gebruik persoonsgegevens 

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG (LIFEHOUSE Amsterdam) info@lifehouse.nl 

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 

Uitzending kerkdiensten

Kerkdiensten worden live opgenomen en op een later moment geplaatst op social media pagina’s van Lifehouse Amsterdam en kunnen gedeeld worden op social media pagina’s van Lifehouse Nederland en de website www.lifehouse.nl. Hierbij worden geen persoonsgegevens vermeld en er worden geen individuele personen getagd door Lifehouse Amsterdam of Lifehouse Nederland. Video’s zijn zodanig beveiligd dat downloaden niet is toegestaan. Individuele personen kunnen de opgenomen kerkdiensten delen, en personen taggen en reactie berichten plaatsen. Niet gepaste reacties worden verwijderd. Bij herhaling en na een schriftelijke of mondelinge waarschuwing door het Lifehouse Leiderschapsteam of het Communicatieteam wordt toegang tot de social media van de individuele persoon geblokkeerd.

Publicatie nieuwsbrief

Door LIFEHOUSE Amsterdam wordt een nieuwsbrief in papieren vorm opgehangen. Hierin kunnen persoonsgegevens staan waarvoor vooraf schriftelijke toestemming is gegeven om deze te publiceren. Content van de nieuwsbrief kunnen als losse artikelen op de website gepubliceerd worden. Als een persoon niet met naam genoemd wil worden, dan wordt er een anonieme alias gebruikt zodat er geen persoon aan gerelateerd kan worden. De nieuwsbrief zal niet met persoonlijke adressen publiekelijk ter inzage zijn op de website of social media. Telefoonnummers kunnen wel na schriftelijke toestemming en tot wederopzegging gepubliceerd worden.