“Samuel, Samuel”, midden in de nacht werd Samuel wakker van iemand die hem riep. Snel sprong hij op van zijn bed en rende naar Eli, zijn meester, die hem zeker nodig had. “Heeft u mij geroepen?” “Nee, ik heb je niet geroepen” antwoordde Eli, “ga maar weer slapen”. Toen Samuel net ging liggen hoorde hij weer zijn naam. “Samuel, Samuel” Voor de tweede keer ging hij naar Eli. “Nee jongen, ik heb je niet geroepen” zei deze. Samuel probeerde te gaan slapen toen hij weer zijn naam hoorde. “Deze keer hebt u mij wel geroepen” zei hij tegen Eli. Pas toen begreep Eli dat het de Here zelf was die de jongen riep, en hij zei: ”wanneer je weer geroepen wordt, zeg dan; spreek Here want uw dienaar hoort”. En Samuel deed wat Eli hem gezegd had.

En Samuel deed wat Eli hem gezegd had.

Spreekt God tot jouw hart? Luister je dan naar Zijn stem? Ben je bereid om te zeggen:  “Spreek Here want uw dienaar hoort”. Of hoor je Gods stem wel, maar trek je gewoon je eigen plan?

God kan op verschillende manieren tegen je spreken. Je kunt soms duidelijk zijn stem in je hoofd of in je hart horen. God kan je ook bevestigingen geven, of dingen die je opeens ziet. Als Hij tot je wil spreken, zal Hij je dat duidelijk maken, op welke manier dan ook. Het ligt eraan of je wilt horen of wilt zien.

Vorig jaar werkte ik in de nacht in de buitendienst. Ik reed in het donker van dorp naar dorp, om mensen te verzorgen die hulp nodig hadden. Het was, ondanks de coronatijd, fantastisch werk om te doen. Er was alleen één ding wat  ik niet fijn vond: ik was in de nacht helemaal alleen. Niet dat ik bang was in het donker, dat maakte me helemaal niet uit. Nee, ik was eenzaam. Echt heel eenzaam. Tussen mijn cliënten door, zat ik in de auto te huilen van eenzaamheid.

En toen ik op een nacht weer zo moest huilen, sprak God tot mijn hart “Ik ben met jou, dag en nacht. Je bent in mijn Hand. Je bent nooit alleen, want ik ben er altijd”.

Ik zette mijn auto aan de kant en ik bad tot God

Ik zette mijn auto aan de kant en ik bad tot God. En eigenlijk schaamde ik me ook wel een beetje, omdat ik zo op mijn eigen menselijke manier had gedacht. Want natuurlijk was ik niet alleen, dat wist ik ook wel. Niet lang na mijn gebed, waarin ik God beloofde op Hem te vertrouwen en Hem echt te volgen, zag ik een wolk in de hemel die verlicht werd door de maan. De wolk spreidde zich boven mij uit, alsof het een hand was. Mijn hart werd warm van dankbaarheid, want voor mij was dit een teken van God. Zijn Hand die er was om mij te dragen.

Na die nacht, kon ik mij verheugen om de nachtdiensten in te gaan. Kon ik ’s nachts zingen en bidden, want ik wist dat ik samen met Hem was.

Maak de keuze om naar Gods stem te luisteren. Het loont de moeite om Hem te volgen en te vertrouwen. Wanneer je dat doet, kun je niets anders meer dan heel gelukkig zijn.

Waar je ook gaat, en waar je ook bent, Hij is er!!

Wanneer U spreekt Heer, wil ik altijd luisteren. Al is de weg soms moeilijk om te gaan. Ik weet met U, dan ben ik altijd veilig. Help mij Heer, om Uw stem altijd te verstaan.