Toen ik klein was, smulde ik van Bijbelverhalen. Mijn vader las ze na het eten altijd voor uit de kinderbijbel. Hij kon zo voorlezen, dat het leek alsof je er zelf bij was. Welke verhalen ik vooral mooi vond, waren die over de helden uit het Oude Testament: Noach, Mozes, Jozua en koning David. Het Nieuwe Testament sprak me veel minder aan, behalve één verhaal, een gelijkenis: De talenten.

Mattheus 25:14-30

Een rijk man moet op reis en draagt zijn dienaren op zijn geld te beheren. Aan de eerste dienaar geeft hij vijf talenten. Aan de tweede geeft hij er twee en aan de derde één. Hij vraagt ze om er goed voor te zorgen en vertrekt dan voor zijn lange reis. Als hij na een tijd terug komt, roept hij zijn dienaren bij elkaar om te horen wat zij met het geld gedaan hebben.De eerste heeft de talenten geïnvesteerd en verdubbeld. Van zijn vijf talenten heeft hij er tien gemaakt. “Wel gedaan, mijn goede en trouwe knecht” zegt de meester tegen hem. De tweede dienaar heeft hetzelfde gedaan, van de twee talenten die hij kreeg, heeft hij er vier gemaakt. Ook tegen hem zegt de meester; “wel gedaan, mijn goede en trouwe knecht” De derde dienaar heeft de zak met geld begraven en nadat hij hem weer opgegraven heeft, geeft hij het aan zijn meester. Hij was bang dat er wat mee zou gebeuren en daarom heeft hij het voor de zekerheid maar begraven. De meester is zeer boos, geeft de zak met talenten aan degene die er al tien heeft en werpt dan de luie dienaar naar buiten in de duisternis.

Wat doe jij met het leven dat je van God gekregen hebt? Haal je eruit wat erin zit en dan bedoel ik niet dat je ’s nachts tot vier uur op de dansvloer moet staan.

Nee, leef bewust je leven met God en gebruik de gaven die je van Hem gekregen hebt op de goede manier.

We hebben allemaal verschillende talenten die we in ons dagelijks leven kunnen gebruiken voor God: voor ons gezin, voor werk en voor de kerk. God spreekt op veler wijze en wil juist dat wij onze gaven, die we van Hem kregen, ook weer gebruiken ter ere van Hem. Dans, zing, teken, schilder, schrijf, maak muziek of spreek. Er zijn zoveel manieren om je talenten te gebruiken. Het maakt niet uit hoe, maar gebruik ze. Stop ze niet onder de grond, dat betekent: laat ze niet onbenut, maar durf er iets mee te doen. Je hebt ze niet voor niets van Hem, jouw Maker, gekregen. Hij die jou dat speciale talent toevertrouwde. Prijs Hem omdat Hij jou die gave gaf.

Ga aan de slag voor Hem en geniet van wat God je heeft aangeboden zodat Hij, als jij en ik straks voor Hem staan, zal zeggen: “Welgedaan jij goede en trouwe dienaar”

1 Petrus 4:10 Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft , als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.