Verlossing….

Als we terugkijken op het jaar dat achter ons ligt, zien we een tijd van  verdriet, maar ook vreugde en plezier. Want ondanks alle hectiek van de coronatijd, de onzekerheid daarin en misschien soms ook de angst, heeft het ons ook veel gebracht. Op zondag de livestream kijken, gewoon thuis, alleen of met een groep vrienden bij elkaar. De woensdagavonden, het uurtje bidden via de Zoom. Wat geweldig om elkaar beter te leren kennen, door het gebed en de bemoedigingen. Wat voel ik me elke woensdagavond weer gezegend met al die broeders en zusters om me heen. Wat is het mooi om voor elkaar op de bres te staan en mee te strijden. Elkaar op te bouwen, en dingen te delen.

Elke woensdagavond, bidden met en voor elkaar…..

En dan het afscheid van de Jan Rebelstraat, gevolgd door de verschillende locaties waar we op zondag weer bij elkaar mochten komen. En waar we ook terecht kwamen: het was goed, want we wisten dat God voor ons de juiste plek vond. 

God weet wat goed is. Heel nauwkeurig heeft Hij alles uitgedacht. God is nooit te laat, horen we vaak in de dienst. Ook niet toen Hij Zijn zoon geboren liet worden in een stal. Het was precies op het juiste moment. Het kindje Jezus , dat voor onze verlossing geboren werd, en voor onze zonden aan het kruis ging. Denk je eens in hoe geweldig groot dat is. Het grootste offer ooit. Zullen wij dan nog zuchten en klagen, als het een keer niet gaat zoals wij dat willen? Dat het zo zwaar lijkt dat je het bijna niet kan dragen? Nee natuurlijk niet! Kijk naar wat Jezus gedragen heeft. Kijk naar God Zijn enig geboren Zoon aan de wereld gaf. Als je dat doet kun je alleen maar heel erg dankbaar zijn, voor wat Hij voor jou en mij gedaan heeft. 

Jezus wil ons verlossen van de wereld en haar begeerte. De wereld met dat verleidelijke stemmetje zoals dat klinkt in reclames: ‘Hier is leven! Hier is geluk!’. Maar we zullen altijd bedrogen uitkomen. De wereld is als een trein die op een ravijn afdendert. De wereld en haar verleidingen gaan allemaal voorbij (1 Johannes 2:17) Gods Woord  roept ons op om te volharden en steeds weer te kijken naar Jezus Christus: ‘de Leidsman en Voleinder van het geloof’ (Hebreeën 12:2).

Wij zijn verlost….

We mogen geloven dat we door Gods genade verlost zijn. Dat we vrijgekocht zijn en we vrij en blij mogen leven. Niet meer gebukt hoeven te gaan onder oordelen van anderen, zorgen of angst. Nee, Hij wil onze last dragen en voor ons zorgen. Als we het aan Hem geven, neemt Hij het op zich, zo heeft Hij beloofd (1 Petrus 5 : 7). 

Alles wat wij meemaken, heeft Jezus als mens ook meegemaakt. Verraden, veroordeeld of vals beschuldigd worden. Pijn gedaan. Er is bij jou dus helemaal niets wat God niet kan begrijpen of kan vergeven. Loof en prijs onze Redder, die verlossing bracht.