Visitekaartje van God…

Mijn oog valt op een kop in de Volkskrant: met God mag je spotten, met moeder aarde niet. Nou schrik ik niet zo snel, maar deze zin raakt me. Er zijn verschillende dingen die door me heen gaan:

  • Wat zal God hiervan gevonden hebben, toen de desbetreffende journalist dit schreef?
  • Is dit hoe makkelijk er over God gedacht wordt?
  • Weet deze man niet dat onze eigen God de schepper van hemel en aarde is?

Dit is een voorbeeld hoe in deze tijd mensen met God om springen. Te pas en te onpas wordt Zijn naam gebruikt en krijgt Hij van veel dingen ook de schuld.

God is de schepper van hemel en aarde

Al is ons landje maar een stipje op de wereldkaart, soms lijkt het alsof de inwoners de grootste mond hebben. Iedereen vind wel ergens iets van, en vind ook dat hij of zij gelijk heeft. Er hoeft maar iets te gebeuren of de bevolking gaat met spandoeken de straat op. Socialmedia barst bijna uit elkaar van alle negativiteit. Vrijheid van meningsuiting. Vooral zeggen wat je ervan denkt.

Zijn wij de wereld gelijkvormig?

Waar blijven wij als christenen in deze gebroken wereld? Vinden wij ook overal wat van? En zijn we de wereld gelijkvormig, om ook de straat op te gaan om te protesteren? Hebben we dan ons geloof in onze allerhoogste God verloren? De kracht in gebed, wat vele malen sterker is dan een leus op een spandoek? Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Er staat een God aan onze kant die de wereld overziet. De grootste en machtigste van allemaal.

In Hem zullen wij onze vlucht zoeken. Bij Hem kunnen wij schuilen. Wij mogen de wereld in gaan als visitekaartje van God. Dat is wat Hij van ons vraagt als je voor Hem gekozen hebt.

Wees een visitekaartje van God

Waar onrust en spanningen zijn, daar kunnen wij zegenen. In Galaten 5:22 spreekt Paulus over de negen zichtbare eigenschappen van een christen. De vrucht van de geest: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof/trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Zorg dat je Hem ernstig zoekt. Zoek Hem in gebed, zoek Hem in Zijn Woord. Laten wij schouder aan schouder staan, in dienst van God, als vertegenwoordigers van het geloof. We beseffen misschien half niet wat een bevoorrechte mensen wij zijn, om Zijn Woord te mogen kennen. Zijn geest die in ons woont. Zijn trouw, Zijn goedheid.

Prijs God! Dank Hem! En draag uit wat Hij je toevertrouwt. Alleen van Hem kunnen we het verwachten. Ik bid dat Hij ons zegent,  dat wij standvastig zullen zijn. En dat wij als lichtpuntjes in deze donkere wereld zullen staan.