We kennen allemaal de beelden van het journaal wel, die op veel plekken in de wereld natuurgeweld laten zien. Aardbevingen en tsunami’s. Met veel gedender, de modderstromen die door de straten gaan, en het geraas van orkanen en hevige rukwinden. Niets blijft er heel van wat er op hun weg komt. Wat eens een prachtig huis was, met een glad gemaaid gazonnetje, is met de grond gelijk gemaakt en volledig verwoest. Zelfs in ons land kan het hevig te keer gaan, denk aan de overstromingen in Limburg, maar toch hoop ik dat onze huizen stevig zullen blijven staan.

Waar staat ons geestelijke huis? Hoe geworteld en gegrond zijn wij in ons geloof in God? Is mijn huis wel gebouwd op een rots? Of twijfel ik soms toch nog aan de grootheid van onze God? Deze vraag stelde ik mijzelf toen ik in het ziekenhuis lag, en niet wist waar ik het moest zoeken van de pijn. Heel even zelfs, dacht ik dat God alle gebeden die voor mij gebeden waren, en die ik zelf had gebeden, niet had gehoord. Maar terwijl ik dit dacht, gaf God meteen het antwoord al: “Jij kunt dit aan, omdat Ik je draag”.

God wil te allen tijde onze toevlucht zijn. De hele Bijbel staat vol met bemoedigingen en hulp die we in ons dagelijks leven kunnen gebruiken. Voor mij was het een enorme les om beter te luisteren naar Gods stem, om mij nog meer te verdiepen en te gehoorzamen aan Zijn Woord. Zodat als het er echt op aan komt, mijn geestelijk huis vast staat op de rots.

Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt. kan vergeleken worden met een wijs man , die zijn huis bouwde op een rots. (Matt 7:24)

Want het kan er van de buitenkant allemaal zo prachtig uit zien. We zitten elke zondag in de kerk en misschien elke woensdag ook nog in de prayer zoom. Misschien heb je verschillende bedieningen in de kerk. Maar is dat alleen voor het uiterlijk, voor de mensen die je zien, of gaat je hele hart uit naar God?

We kunnen niet zomaar ergens lukraak beginnen met het bouwen van ons geestelijk huis. Voordat je begint, moet je er eerst zeker van zijn dat je niet op los zand of zachte grond bouwt.

En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot. (Mat. 7:26-27)

Bouw een persoonlijke relatie met God op, door alles met Hem te overleggen in alles wat je onderneemt. Zoek Hem in gebed, Hij zal altijd naar je luisteren, ook al lijkt het soms dat het stil blijft. Hij hoort je. Met je vertrouwen in God, sterk zoals een huis gebouwd op een rots, kunnen de stormen komen, en sterker nog: ze zullen ook komen. Als je dan vertrouwt op jezelf, je eigen kunnen, je eigen financiën, je eigen slimheid, je bezittingen, of op anderen om het goede te doen, zal je altijd teleurgesteld worden. Want je hebt niet alles zelf in de hand. Alles wat je hebt kan je in een oogwenk ook weer kwijt zijn. Denk daarom aan de vele beloften van God, waarin Hij belooft dat Hij altijd bij je is. Stel je vertrouwen alleen op Hem. Door de vallei des doods gaat Jezus met je mee en ben je niet alleen (Psalm 23). In de boot, in de zware storm, waar je dreigt te verdrinken, ook daar is Jezus bij je en bij machte om elke storm te bedaren: 

 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.  En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? (Mark 4:39-40).

Want dat betekent het om je huis op een vaste rots te hebben: Stormen zullen komen en stormen zullen gaan. Maar samen met God zal je elke storm in je leven doorstaan.

‘En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.’ (Mattheüs 16:18)

#gwgwtw