Jesaja 40:31

Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen maar worden niet moe, zij wandelen maar worden niet mat.

Wandelen met Jezus vind ik zo warm klinken. Het voelt zo veilig en geborgen. En dat is ook wat Hij ons wil geven: veiligheid, vertrouwen, een helper en vriend. De wetenschap dat je nooit alleen bent, omdat Hij altijd aan jouw zijde is. Hij staat naast je, Hij omgeeft je, en wat een enorme troost is: Hij gaat ook nog eens voor je uit.

Wandelen met Jezus is niet zomaar iets. Het is een reis. Jouw persoonlijke levensreis.

Wandelen met Jezus….

Durf je de geloofsreis aan? Ben je daar toe bereid?

Wandelen met Jezus is wandelen in het licht. Dat licht wat over je leven zal schijnen en zal belichten waar je misschien nog dingen op moet ruimen. Dingen die je in orde moet maken, omdat ze tussen Hem en jou in staan.

De Hand van Jezus pakken kost iets van jezelf. De discipelen lieten alles achter en volgden in alle vertrouwen hun Meester. Zij kwamen niet beschaamd uit. God zegende hen, en hun gezinnen…

 Als je samen met Jezus wil gaan, geef je je oude leven op. Niet meer mijn wil, maar Uw wil geschiede…Jezus wil dat je voor de volle 100% voor Hem kiest. Niet een beetje van Hem en de rest op eigen kracht en inzicht. Nee, Hij wil volledige overgave. Kan ik dan nog wel genieten, zul je misschien denken? Ik verzeker je dat je juist gaat genieten, met Jezus naast je. Je zult je gelukkiger dan ooit voelen. Hij gaat met een ieder van ons een persoonlijke weg. Als je voor Jezus kiest, en Hij je dingen openbaart, zal dat voor iedereen anders zijn, omdat Hij voor elk van ons een persoonlijk plan heeft. Precies op maat gemaakt.

In Jeremia 29: 11 staat:
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Wanneer je voor Hem kiest, zul je niet zonder strijd zijn. Je zult stormen moeten overwinnen. Maar weet dat je er niet alleen voor staat. God zal je begeleiden, want Hij zal altijd met je mee gaan door die stormen en strijd.

In Psalm 23:4 staat dat:

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.

Hij bidt en Hij pleit, samen met alle engelen, zodat je als overwinnaar uit die strijd zult komen. Hij zal je dragen, in elke nood, hoe klein of groot ook. Wanneer je Hem zoekt, zal Hij zich laten vinden. Pak Zijn Hand , die Hij je al naar je uitgestoken heeft. Wanneer je met hem gaat, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Hij is er altijd en je kunt altijd met Hem praten. Je mag al je zorgen, je verdriet, maar ook je dankbaarheid aan Hem vertellen.

Dat is zo mooi aan samen met Jezus zijn:

In de goede tijden wandelen wij met Jezus,

In de moeilijke dagen wandelt Jezus met ons.

Ga de mooiste reis van je leven aan, door de sprong te wagen en los te laten waar je nu misschien nog zo aan gebonden bent. Hij zal je op deze weg, het juiste pad wijzen. Een hele interessante reis gaat het worden, en je zult het diepe geluk ervaren.

Een gezegende, geweldige wandeling gewenst!

#wwgwtw