Twijfel je weleens aan de plannen die God voor jou heeft? Aan Zijn allerbeste bedoelingen voor jouw leven? Als je in moeilijkheden komt is het vaak heel makkelijk om de moed te verliezen. Jouw situatie lijkt misschien het ergste waar je ooit in bent beland. Je gaat je afvragen of God je in de steek gelaten heeft. Wat de reden is dat jij hierin terechtgekomen bent. Of God je wel zal helpen om je uit dit dal te halen. Twijfel….

Maar dit zegt God tegen je:

‘Zo zegt de Here, uw Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder, die u helpt: Vrees niet, mijn knecht Jakob, en Jesurun, die Ik verkoren heb.

Jesaja44:2NBG51

God hoort en ziet je echt wel hoor. Hij laat je nooit in de steek. Zijn oplossingen zijn misschien niet zoals jij het bedacht had. Maar weet dat Zijn gedachten veel verder en dieper gaan dan die van jou. Soms vergt het geduld, en lijkt het niet zo snel te gaan als jij verwachten zou. Het lijkt net of het stil is van Zijn kant. Dat betekent niet dat God niet met je bezig is. 

‘Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Jeremia32:27

Houdt moed in jouw storm. Twijfel niet aan Gods grootheid. Weet dat Hij jou, in deze persoonlijke crisis waar je in zit, nooit uit Zijn oog verliest. Hij strekt Zijn Hand naar je uit. Vertrouw Hem en twijfel niet om die Hand te pakken. 

 ‘Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. 

Psalmen121:35NBG51

Toen ik geen werk had, en maanden thuis zat, heb ik mij echt afgevraagd: “Waar is dit allemaal goed voor Heer? Ik heb zo hard gewerkt, en zo mijn best gedaan, maar toch moest ik daar weg”. Er zijn veel momenten van twijfel geweest, van onzekerheid. Ik ging door een periode waarin ik mij een beetje eenzaam voelde, omdat ik het werk miste. Ik solliciteerde op de meest vreemde functies, op verschillende plekken in Nederland. God liet mij mijn gang gaan, maar het leidde tot niets. Wat was ik teleurgesteld, elke keer als ik een af bericht kreeg.  God had echter hele andere bedoelingen. Uiteindelijk kreeg ik een baan, op slechts 300 meter van mijn huis af. En toen begreep ik het. Wat ik hiervan leerde was dat God nog steeds naar mij omkeek. Maar terwijl ik mij zorgen maakte om mijn toekomst: geen baan, geen inkomen, voorzag God in de tussentijd wel in alles wat ik nodig had en Zijn timing was perfect. Alles paste in Zijn persoonlijke plan met mij.

Twijfel niet aan Gods grootheid. Twijfel niet aan Gods plannen voor jouw leven. Want ook voor jou die dit leest, heeft Hij Zijn bedoelingen. Je kent misschien het gevoel van radeloosheid, gemis, onmacht, onwerkelijkheid en verdriet. Je kunt het voor jezelf wel invullen.  Houdt je vast aan Zijn beloftes, want die zijn er ook voor jou. God geeft je nooit iets wat je niet aan zal kunnen. Hij zal voorzien en uitkomst geven. Zijn plan met jou is wel overdacht. En soms gaat Hij heel diep en doet het vreselijk veel pijn. Maar jij bent Zijn geliefd kind, en Hij kneed je en bereid je voor op iets veel groters dan je zelf kunt bidden of beseffen.

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Jeremia 29:11 NBG51

Dus: twijfel nooit! Want Zijn Woord is waar en zal eeuwig stand houden. Hoop en verwacht het van Hem.

#wwgwtw