Voor deze maand heb ik een drieluik geschreven. Deze week deel twee; Wat betekent God voor jou?

Denk je er weleens over na wat God, en het geloven in Hem, persoonlijk voor jou betekent? Met geloven in God bedoel ik dan niet: het standaard bidden voor het eten, als je wakker wordt, of gaat slapen, en het op zondag naar de kerk gaan, omdat het zo hoort. Nee, wat voel je in je hart als je aan Hem denkt?

Denk eens aan een pasgeboren baby, die je in je armen hebt. De roze wolk waarop je zit omdat je vader of moeder bent geworden. Je blijft kijken naar het grote wonder, waar je zo naar uitgekeken hebt.

We kennen misschien allemaal wel de vlinders in je buik als je verliefd bent. Als je hart een huppeltje maakt, als je degene ziet waar je zoveel om bent gaan geven.

Je bent geslaagd voor je felbegeerde diploma. Eindelijk is het je gelukt. Je bent zo blij, je zou het wel van de daken willen schreeuwen. De vlag gaat uit en je loopt de hele dag te stralen.

Bedenk nu eens, wat het met je hart doet als je aan God denkt. Voel je een huppeltje van binnen? Springt je hart op? Heb je het idee dat je het van de daken wilt schreeuwen? De vlag uit wilt hangen?

Voel je die diepe dankbaarheid voor Hem, die jouw leven bestuurt?  Jouw maker, die jou al kende toen je  in de moederschoot geweven werd? Loop je te stralen omdat je Hem mag kennen?

Als ik er zelf goed over na denk, wil ik alleen maar een hele diepe buiging maken voor mijn Hemelse Koning. Hem danken voor alle zonlichte dagen. Maar ook voor beproevingen omdat die mij juist dichterbij Hem gebracht hebben. Wanneer je Jezus in je leven hebt binnengelaten, zul je merken dat je steeds meer van Hem zult willen weten. Hem beter wilt leren kennen en hongerig bent naar Zijn Woord. Hij zal je op Zijn beurt dan steeds meer openbaren, want dat heeft Hij ook beloofd.

Mattheus 7:7-8 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

Vraag aan God of Hij de ogen van je hart wil openen. Dan zul je steeds meer gaan ontdekken van Hem en Zijn beloftes. God wil alles voor jou en mij betekenen. Hij wil je blij en gelukkig maken. Laten lachen, dansen , zingen en jubelen van vreugde. Hij wil onze nummer 1 zijn. Ga voor jezelf eens na, waar God je tot nu toe gebracht heeft. Waar Hij je droeg, in je nood en je verdriet. Waar Hij je altijd weer de uitkomst gaf. Want Hij zelf was het die voor je uitging, omdat we niets kunnen van onszelf. Hij was het die je de kracht gaf. De woorden in je mond legde, als je ze niet meer kon vinden.

Zoals Hij er aan het begin was, zo zal Hij ook aan het einde staan.

Ik kan God alleen maar danken voor de keren dat Hij mij door het oog van de naald hielp. De keren dat ik verdwaald was en het niet meer wist; Hij was er altijd. Wij zijn onze Hemelse Vader diepe dank verschuldigd. Hij heeft ons gered door Zijn kostbaar bloed en door Hem zijn wij verlost. Door Zijn genade mogen wij Hem steeds beter leren kennen. Door Zijn onuitsprekelijke liefde mogen wij Zijn kinderen zijn.

Nu je het bovenstaande stukje hebt gelezen, stel jezelf dan nog eens de vraag : Wat betekent God voor mij?

Ik hoop dat je dan het huppeltje voelt, dat je ogen gaan stralen en je recht uit je hart kunt zeggen: “Alles!! Hij is mijn nummer 1!!”.