Wat we doen

Connectgroepen

 

Een Connectgroep is een samenkomst waar zowel gelovigen als niet-gelovigen bij elkaar komen. Tijdens Connect ontdekken we samen wie God is, welke zegeningen Hij voor ons in petto heeft en hoe wij Hem kunnen liefhebben. Tijdens deze samenkomsten staan persoonlijke aandacht en zorg centraal.

Fysieke en mentale klachten zijn punten waar we als mensen mee geconfronteerd worden. Soms zijn de klachten zo erg dat ze onze emotionele toestand sterk beïnvloeden. Tijdens Connect bidden we graag voor deze mensen, opdat zij genezing en herstel mogen ervaren in de naam van Jezus Christus. We vragen God ook of Hij ons de wijsheid wilt geven, zodat wij de juiste stappen zullen ondernemen om hieruit te komen. Connect is dus een veilige omgeving om bepaalde onderwerpen in een kleine kring te bespreken.

Tijdens Connect is er ook plaats om je getuigenis te delen over je persoonlijke ervaringen met God. Momenten waarbij Hij je hand heeft vastgehouden en jou heeft geholpen. Hiermee zul je een bemoediging kunnen zijn voor hen die jou getuigenis even moest horen. Door samen te komen zal het besef van saamhorigheid ontstaan en zul je je meer betrokken voelen bij de gemeente.

Worship Lifehouse

Twee keer per maand komen wij bij elkaar thuis samen. Over samenkomsten staat in de Bijbel in Handelingen 2:46 (HSV):

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk.

Kortom, door ook regelmatig in kleiner groepsverband bij elkaar te komen kan het lichaam van Christus optimaal gaan functioneren. Er zijn diverse Connectgroepen per stad en per leeftijdscategorie. 

Wil jij ook komen? Dan horen we graag van je via de onderstaande knop en wij zullen jou met één van onze Connectleiders koppelen.

Gebed

Bidden is simpel gezegd, praten met God. Wil je een relatie versterken, dan kan dat alleen als je met elkaar communiceert. Daarom zeggen wij ook vaak dat gebed de motor is van een christen. Als wij bidden kunnen we God danken voor wat Hij heeft gedaan en tegelijkertijd onze verlangens aan Hem bekendmaken. Gebed is volgens Paulus ook een krachtig wapen (Efez.6:18) tegen duivelse bolwerken (2 Kor.10:4). Heb jij gebed nodig, omdat je momenteel door een storm gaat? Dan bidden wij graag voor je! 

Elke woensdagavond van 19:30u – 20:30u komen wij online samen via Zoom. Het is een moment om met elkaar te connecten, getuigenissen met elkaar te delen én voor elkaar te bidden. Wil je graag meedoen of heb je een gebedsverzoek? Klik dan op de onderstaande knop en wij zullen de inloggegevens z.s.m. naar je toesturen of je gebedspunt tijdens Gebed meenemen.

Meebouwen

Één van de manieren om je dankbaarheid aan God te tonen is om je tijd en talenten in te zetten in Zijn Huis. We hebben in de kerk diverse teams die altijd een extra handje kunnen gebruiken. Denk o.a. aan het schoon achterlaten van de kerk, technici die de livestreams mogelijk maken of begeleiders bij de zondagsschool. 

Bij LIFEHOUSE geloven wij in Hands & Hearts en met name het hebben van een dienend hart. Als je oprecht en met toewijding wilt dienen (Heart) zullen wij ervoor zorgen dat jij de benodigde training en begeleiding zal krijgen (Hand), zodat je succesvol en met plezier meebouwt aan Gods Koninkrijk.

Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. (…) Zo komt er geen verdeeldheid in het Lichaam en zorgen alle leden even goed voor elkaar. Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. Als één lid wordt geprezen, genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn dus samen het Lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat Lichaam.” 1 Kor.12:12-27 (BB)

 

Ben je enthousiast geworden en wil je meebouwen aan Gods Huis? Dan horen we graag van je via de onderstaande knop!

Meebouwen aan Lifehouse