Kun je soms ook gebukt gaan door iets negatiefs wat anderen je hebben aangedaan?

Er is weer over jou gepraat en het is jou te ore gekomen. En wat is het oneerlijk, want wat je over jezelf hebt terug gehoord is niet waar. Je hebt misschien iets met de beste bedoelingen gedaan, maar wat jij zo uit liefde deed is door de ander niet zo ontvangen. En alsof dat nog niet erg genoeg is, kom je dezelfde persoon steeds tegen op straat, en je groet. Maar deze persoon groet nooit terug. Hij of zij draait steeds zijn hoofd om.

 ‘Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.’

NBG51 28-27:6  Lucas

Kleine voorbeeldjes uit de praktijk die wij misschien allemaal wel herkennen. Wat doen we in deze situaties? Wat zou Jezus doen? Zou Hij er tegenin gaan? Zijn gelijk halen? We weten van uit de Bijbel dat Jezus ook boos kon worden. Hij was als een leeuw toen Hij zag dat het tempelplein gebruikt werd door mannen die probeerden veel geld te verdienen aan de mensen die hierheen kwamen om God te aanbidden. Joh 2:13-25

Wat deed Jezus toen Hij werd verraden door één van Zijn vrienden? Toen Hij geslagen en geschopt werd? Het was niet terecht, het was niet rechtvaardig, en Hij had niets gedaan om dat te verdienen. Jezus onderging het. Hij verdroeg het. Hij vroeg zelfs aan Zijn Vader om het de daders te vergeven. Hij gaf Zijn leven voor hen en voor ons. Hij deed het uit liefde voor ons, om de prijs te betalen van onze fouten, van onze ongerechtigheden. Als je daar goed over na denkt kun je alleen maar zeggen: ”Groot bent U Heer, ik maak een diepe buiging voor U”.

Daar gaat de vergelijking over van een persoon die aan zijn heer iets schuldig is, in Mattheüs 18:32. De heer krijgt medelijden en scheld hem zijn schuld vrij, maar zelf heeft die persoon geen medelijden met iemand die hem iets schuldig is:

Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u?

Eerder schreef ik een blog over “Het visitekaartje van God”. Het is onze roeping om dat visitekaartje te zijn. Te zegenen daar waar anderen je bespotten, of jou de grond in trappen. En al vinden ze jou niets waard, straal daar Gods licht uit. Wees daar barmhartig en liefdevol. Natuurlijk is dat moeilijk, want het gaat tegen je gevoel in, maar God zal je helpen met die overwinning als jij bereid bent om God daarin te vertrouwen. Daar zal Hij jou hart zacht maken, zodat de mensen die jou het zo moeilijk maakten, Gods geest mogen ervaren door jou heen.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Efeziërs 4: 32

#wwgwtw