Mijn God is de enige levende God. Alle eer die er is komt Hem toe. Ik blijf op Gods altaar, daar offer ik mij.

Wanneer je het verlangen hebt om Jezus te volgen, en Hem met een oprecht hart zoekt, dan is er één die je niet zomaar wil laten gaan. Satan zal uit alle macht proberen zijn klauwen in je te slaan. Op zijn eigen listige, en soms liefelijke manier zal hij trachten je bij God vandaan te houden.

“Nee, dat laat ik echt niet gebeuren” zul je misschien zeggen, maar soms heb je niet eens in de gaten dat je er al middenin zit. 

‘Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.’ Efeziërs 6:10-13 NBG51

Trek dan aan, de geestelijke wapenrusting

Een tijdje geleden had ik fysio bij ons in het dorp. De vrouw waar ik kwam vertelde dat zij in God geloofde en draaide zelfs opwekkingsliederen terwijl ik bij haar was. Ik kwam graag bij haar en vond onze gesprekken ook fijn. Dat ze ook steentjes in haar praktijk verkocht, stopte ik een beetje naar de achtergrond, en ik probeerde het een beetje te vergoelijken. Steentjes zijn uit de natuur, de natuur heeft God gemaakt. Zo praatte ik het goed. Totdat ze mij vroeg of ik mee wilde doen aan een reading bijenwas lezen. Er zou een soort ziener komen die een voorspelling kon doen over wat er met de was getekend zou zijn. Dat was het moment dat God tot mij sprak: “als je hier nu  niet weggaat, wordt je meegesleurd in de macht van satan”. Toen  zei ik tegen haar: “ik heb maar één levende God, die mij zelf de antwoorden geeft, daar heb ik geen bijenwas voor nodig”. Dat was de laatste keer dat ik bij haar was. Thuis bad ik om vrij te worden van de machten en de geesten waar ik mij blindelings in begeven had, en dankte God voor bevrijding en inzicht.

Zo ernstig is het om waakzaam te zijn, in deze leugenachtige wereld, waarin dingen als tovenarij, hekserij, mindfulness en yoga de kop op steken. Zelfs wat onschuldig lijkt, zoals een schattig klein boeddha beeldje, of het lezen van je horoscoop (waarzeggerij) in je tv gids, het zijn gruwelen in de ogen van God, dat staat in Leviticus 26:1 en Deuteronomium 18:10-11. En misschien ga je zo op in je prachtige huis, je geweldige auto, die ene sportman of vrouw waar je fan van bent, je sociale status, je hoge functie, je geld, je prestaties, dat het eigenlijk je afgod is geworden.

Afgod, omdat je er zoveel mee bezig bent, dat het ten koste gaat van je relatie met God.

‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.’ Exodus 20:3-4 NBG51

Wij hebben geen afgod nodig.

Het houdt je af van Hem, als je er ook maar iets aan toe geeft. Misschien lijkt het allemaal geen kwaad te kunnen, en denk je dat het allemaal wel mee valt, maar als je Gods woord leest, weet je hoe groot dit issue is in de ogen van God. Want wanneer je je begeeft op de weg van afgoderij kies je voor een weg die uiteindelijk tot de dood leidt:

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Hosea 4:6 NBG51

God wil dat we Hem op de eerste plaats zetten in ons leven.  Uit liefde voor ons, heeft Hij Zijn zoon Jezus gegeven, om ons te redden.

Wij zijn geroepen door die enige, levende God. Hem komt alle eer toe.

Vraag God of Hij je helpt waakzaam te zijn. Verdiep je in Zijn Woord, zodat je tot de tand toe gewapend bent tegen de aanvallen van satan. Bid God dat Hij je helpt om alle banden te verbreken, met dat wat je tot nu toe gevangen en gebonden hield aan deze wereld. Vraag Hem of er dingen in je leven staan tussen jou en God, en Hij zal je zeker antwoorden. Zodat je je relatie verder mag opbouwen waarin God (weer) op de eerste plaats komt.

Behoed uw hart bovenal wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Spr 4:23 NBG 51

‘Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.’ Mattheüs 26:41 NBG51

#wwgwtw