Mijn bootje was klein, en de zee was zo groot. Toen kwam Jezus en Hij greep mijn hand. Nu is Hij mijn stuurman, wat gaat het zo fijn. Op weg naar het Hemelse land.

De tekst hierboven is een kinderliedje wat ik ooit leerde. Deze week liep ik het opeens te zingen en dacht ik na over wat ik eigenlijk zong. 

Wat geweldig dat Jezus onze stuurman wil zijn en dat Hij aan het roer wil staan. Maar wil je dat zelf ook? Misschien doe je nog dingen in eigen kracht. Dingen die niet goed zijn, maar waarvan je denkt dat het nog wel kan. Heb je in je leven een verkeerde afslag genomen, of heb je verkeerde keuzes gemaakt en ben je nu een beetje aan het dobberen, omdat je niet weet hoe je verder moet. Ben je moe gestreden van al het geploeter? Vraag je dan eens af, wie de stuurman in jouw leven mag zijn. Blijf je zelf het liefst de regie houden? Of geef jij het roer over?  Ik kan je vertellen dat het zoveel rust geeft om je stuur uit handen te geven. Te weten dat je het niet alleen hoeft te dragen.

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.

Psalm 62:2

Ik vertrouw U Heer getekend door Rachel Derkhof

Want wie kun je het allerbeste vertrouwen dan Jezus alleen? Durf jij nu te zeggen: ”Heer ik vertrouw U, hier hebt U alles waar ik zo mee worstel. Hier hebt U het hele pakket, want ik weet het zelf allemaal niet meer”?

Deuteronomium 31:8 “Het is de Heer die u voorgaat. Hij zal bij je zijn; hij zal je niet verlaten of in de steek laten. Wees niet bang of ontzet.”

Jezus wil ook jouw stuurman zijn. Want in deze donkere goddeloze wereld, waar je je ook heel erg alleen kunt voelen, is Hij degene die jou heeft gered. Hij heeft jou apart gezet. Hij heeft een plan met jou. Hij droeg de straf voor jou en voor mij. Zouden wij dan niet heel eenvoudig buigen en onze sterke wil opgeven om Hem te laten sturen in ons leven? Met Hem zul je op koers blijven. Ook al zijn de golven hoog en de stormen groot.

 Markus 4: 37 Het begon te stormen. De golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. 38 Maar Jezus Zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: “Meester! Kan het U dan niets schelen dat we zinken?” 39 Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer: “Zwijg! Wees stil!” En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig.

Natuurlijk kan het Jezus iets schelen wanneer wij in nood zijn. We kunnen in paniek raken, omdat we zelf de situatie niet kunnen veranderen, of oplossen. Maar God heeft altijd de oplossing. Zijn gedachten en adviezen staan in de Bijbel. En Zijn beloftes: Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons gepland. En Hij heeft de macht om dat te doen.

Misschien heb je de wind niet altijd mee en moet je je in geloof staande houden. Weet dan dat Hij jouw roer stevig vast heeft, je zult met Hem als kapitein niet zinken. Hij zal je ook weer in rustig vaarwater brengen, waarin je Hem dan alleen maar kunt danken. 

Matt 11:28. Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.  

Mag Hij ook bij jou aan boord?

#wwgwtw