Daniël 3:27 

En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en raadlieden des konings kwamen bijeen; zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was.

De drie vrienden van Daniël; Sadrach, Mesach en Abednego, werden in de brandende oven gegooid, omdat zij weigerden te buigen voor het beeld wat koning Nebukadnezar van zichzelf had laten maken. Wanneer de muziek begon te spelen boog het volk voor dit afgodsbeeld, behalve deze drie jonge mannen. Zij bleven staan, want er was maar één Koning waar zij voor zouden buigen, maar één die zij aanbaden, en dat was hun Hemelse Koning. In geloof stonden zij daar te midden van het gebogen volk, hun ogen op God gericht. Omdat zij de koning niet wilden gehoorzamen werden zij gestraft. Want zij hadden hun keuze gemaakt: liever straf dan hun God verloochenen.

God zag Zijn trouwe dienstknechten…

Maar God zag Zijn trouwe dienstknechten en stuurde een engel om hen te beschermen. Toen de koning zag dat er in plaats van drie mannen, vier door de oven liepen, beval hij om de mannen er weer uit te halen.  Niets was er aan de mannen te zien toen zij de verwoestende vlammen en de kokende hitte verlieten. Geen schroeiplek was er op hun kleding, nee: zelfs geen brandlucht was er aan hen.

Misschien ben jij nu ook in een situatie waardoor het lijkt alsof je in die oven bent beland. Al je plannen en ideeën lijken in rook op te gaan. Je weet misschien niet meer hoe je dingen op moet lossen. Mensen hebben je verdriet gedaan. Ze veroordelen je. Ze liegen over je. En doordat mensen je zo oneerlijk behandelen, raak je misschien zelfs je baan kwijt. Je weet niet meer hoe je het financieel rond moet krijgen en je maakt je vreselijk veel zorgen. Terwijl je helemaal niets verkeerds hebt gedaan.

En het vuur waar je in beland bent, is bijna niet te verdragen. Daar in die hitte, in die situatie waar je geen uitkomst ziet, daar is God. De God die jouw smekingen en gebed heeft gehoord. God die jouw eenzame tranen ziet. Het verdriet en de pijn in je hart met je meevoelt. In het heetst van de strijd daar draagt Hij jou. Hij laat je nooit in de steek. Hij veroordeelt je niet.

Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden (Jes. 43:2). Ook al is het zwaar, blijf staan! Laat je geloof in Hem nooit roven. Bidt en zing je door de beproeving heen. Als jij daarvoor kiest, zal God je tegemoetkomen met Zijn kracht om door te zetten:

Jouw hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 121:2).

En zoals we in een lied zingen; Wanneer ik strijd, dan strijd ik geknield. Met mijn handen omhoog, oh God, de strijd behoort U toe. Wij kunnen het niet in eigen kracht, alleen van God kunnen wij de oplossing verwachten.

Hou vol!

En ken Zijn Woord: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen, staat er in Romeinen 10:11.

Hou vol in je strijd. Hou vol in je beproeving.

Er is er maar één die graag wil dat jij in deze strijd ten onder gaat, en dat is satan. Hij wil niets liever dan dat jij je geloof en hoop in de levende God verliest. Dat je terugslaat en er ruzie ontstaat, en onenigheid. Het vraagt groot geloof en groot vertrouwen om niet zelf te strijden en om dat bij God neer te leggen. Maar als je dat doet, krijg jij rust in je hart. En God zal voor jou opkomen: Want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. (Rom. 12:19b).

Blijf dus staan, met opgeheven hoofd te midden van al die vlammen en al die strijd.  Je zult vast staan in geloof en je komt hier ongeschonden uit. Nee, zelfs geen brandlucht zal er aan je zijn. Ondanks wat anderen jou hebben aangedaan, heb jij de satan geen enkele kans gegeven om voet bij je aan de grond te krijgen. Je bleef staan op de rots, en je streed je strijd samen met God. Met Hem ben je meer dan overwinnaar.

God zelf zal voor je strijden.

#wwgwtw

Lees het bijbel boek Daniël eens helemaal, en laat je bemoedigen door deze geloofsheld.